Informatie-gestuurd handelen

1 januari 2021

Always ahead of the threat

We leven in een wereld die onveiliger, complexer en onvoorspelbaarder wordt. De ministeries van Defensie en van Justitie & Veiligheid willen en moeten steeds meer informatie-gestuurd op kunnen treden. Het snel (en frequent) kunnen beschikken over de juiste informatie over risico’s, bedreigingsniveaus en nationale en grensoverschrijdende activiteiten is cruciaal. Om nationale belangen te beschermen, conflicten te de-escaleren, toezicht, handhaving en opsporing te optimaliseren willen we ‘always ahead of the threat’ blijven.

Grondgebonden Situational Awareness

Snel en accuraat inzicht verkrijgen over activiteiten en verschijnselen die zich op de grond afspelen is belangrijk voor een juiste beoordeling van eventuele veiligheidsrisico’s. In dit project werken de partners uit lucht/ruimtevaart en ICT aan de ontwikkeling, validatie, bouw en operatie van een Sensordata Intelligence Capaciteit. Dit is een veelzijdige, op satellietdata gebaseerde informatiedienst die de actoren in het civiele en militaire veiligheidsdomein periodiek en proactief kan informeren over veiligheidsrisico’s en hen kan ondersteunen bij de uitvoering van activiteiten: slimmer, sneller, beter, efficiënter en/of goedkoper.

Sensordata Intelligence Capaciteit

In de ruimte worden op dit moment meerdere commerciële constellaties van waarnemingssatellieten gerealiseerd waarmee vaker, beter, goedkoper en sneller kan worden waargenomen. In de ICT worden met kunstmatige intelligentie en computerkracht spectaculaire resultaten bereikt met het automatisch vertalen van al deze data naar bruikbare en tijdige informatie. Door de enorme groei in kennis en technologische ontwikkelingen in de lucht- en ruimtevaart en kunstmatige intelligentie te benutten, ontstaat een basis waarop de Sensordata Intelligence Capaciteit kan worden gecreëerd.