‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bekijk in je browser
Holland High Tech nieuwsbrief
KIA Sleuteltechnologieën 2020-2023 en erna

Beste innovator en aanjager van sleuteltechnologieën,

De ontwikkelingen gaan snel, zeker het afgelopen jaar. Het lijkt alsof een ander tijdperk is aangebroken met positieve en negatieve invloeden, waaronder de nasleep van de coronacrisis, het ambitieuze coalitieakkoord en de snelle ontwikkelingen rondom het Nationaal Groeifonds.

Ook in deze ingewikkelde tijden tonen wij als het ecosysteem van technologische innovatie dat onze bijdrage van belang is, dat we verschil kunnen maken, onder andere met onze sleuteltechnologieën. Wij zetten én pakken door.

In deze brief praat ik u graag bij over alle ontwikkelingen.

  • Kennis en Innovatieagenda Sleuteltechnologieën 2020-2023 & erna
  • Van meerjarenprogramma’s naar breed gedragen programma’s
  • Nationaal Groeifonds voorstellen
  • NWO-call Sleuteltechnologieën 2020, 2021 & 2022
Klik hier voor de VOLLEDIGE BRIEF

Op naar de toekomst

Als boegbeeld van Holland High Tech, de Topsector Hightech Systemen en Materialen, zet ik mij samen met mijn collega-boegbeelden in voor het bewezen belang van innovatie en het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid.

Zo hebben we de afgelopen periode successen kunnen boeken met de ontwikkeling van een Deeptech Fonds voor kennisintensieve start- en scale-ups en een innovatie boost van € 150 miljoen voor de Nederlandse mobiliteitssector via R&D subsidieregeling voor duurzame projecten in de maritieme, automotive en luchtvaartsector.

En de focus blijft op innovatie, nu en in de toekomst. Een nieuw kabinet met een ambitieus coalitieakkoord is aangetreden. Het missie gedreven innovatiebeleid zal zich richten op de drie grote transities: klimaat & energie, digitalisering & sleuteltechnologieën en de circulaire economie. Met dit goede nieuws kunnen we de komende kabinetsperiode doorpakken.

Met al deze ontwikkelingen hebben we de mogelijkheid om de toekomst van Nederland te verbeteren. Laten we samen blijven werken aan het versterken van onze innovatieve technologiebasis en het toepassen in oplossingen voor maatschappij en het verdienvermogen van de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Marc Hendrikse
Boegbeeld Topsector HTSM
Voorzitter themateam Sleuteltechnologieën