Climate Mobility News Sustainability

Voor innovatie op het gebied van schonere scheep- en binnenvaart reserveert NWO ruim 8 miljoen euro. Onderzoek moet bijdragen aan de ambitie van de scheepvaart om in 2050 de helft minder CO2 uit te laten stoten. De nationale binnenvaart wil ook overgaan naar emissievrij varen.

Innovatiebehoefte (industriële) partners

Het onderzoek is gericht op samenwerking van publieke en private partijen: (industriële) partners kunnen hun eigen innovatiebehoefte inbrengen. Ook is het mogelijk aan te sluiten bij wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen die passen bij de innovatievraag van de partner. Voor het samenbrengen van de verschillende betrokkenen organiseert NWO twee online matchmakingsbijeenkomsten. Potentiële onderzoekspartners zijn van harte welkom bij deze bijeenkomsten, die los van elkaar te volgen zijn. Deelname aan de matchmakingsbijeenkomsten is kosteloos.

Matchmakingsbijeenkomsten

Op 24 November 2021 van 09:00-12:00 u organiseert NWO een eerste online matchmakingbijeenkomst voor aanvragers van de NWA-call Zero-emissie binnenvaart en de KIC-call Emissieloze en circulaire scheepvaart. De gecombineerde matchmaking is gericht op onderzoekers, vanuit de gehele kennisketen en verschillende disciplines, private en publieke partners en andere geïnteresseerde partijen. Deze matchmaking biedt partners de mogelijkheid hun eigen vraag in te brengen en mee te denken over de richting van het onderzoek.

Een tweede online matchmakingsbijeenkomst vindt plaats op 8 december 2021 van 09:00-12:00 en staat in het teken van het verbinden van de onderzoeksvoorstellen met samenwerkingspartners en cofinanciers.

De online matchmakingsbijeenkomsten zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.

Heeft u vragen?

Wilt u weten of het voor uw organisatie interessant is deel te nemen aan de matchmakingsbijeenkomst op 24 en/of 8 december? Neem contact op met Niels van der Snoek (NWO) op 070-3494068 of via NWO-maritiem@nwo.nl

Klik hier voor meer informatie over het maritieme onderzoek dat NWO financiert

Climate Mobility News Sustainability