nl

Terugblik
Holland High Tech EVENT 2023

Op ons Holland High Tech EVENT 2023 hebben we successen gevierd, de uitdagingen besproken en innovaties getoond die impact (gaan) hebben op de urgente transities waar we voor staan. We hebben concepten, projecten en strategieën gedeeld om innovatie te versnellen en hier aan bij te dragen. Samen met collega’s uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden zijn we de diepte in gegaan. Als afsluiter hebben we de VISIE 2030 gelanceerd. We blikken graag terug op deze bijzondere dag vol samenwerking, inspiratie en innovatie.

Aftermovie EVENT 2023

Hightech voor de toekomst

Tijdens de krachtige opening van moderator Simone van Trier en Marc Hendrikse, boegbeeld Holland High Tech, namen zij iedereen mee in de huidige stand van zaken in de Nederlandse hightech systemen en materialensector. Marc benadrukte daarbij de noodzaak van innovatie en samenwerking om relevant te blijven in een steeds veranderende wereld. Vervolgens nam David Rowan, keynote spreker, het podium en deelde inzichten over de impact van hightech op de maatschappij, de noodzaak om met hightech bij te dragen aan het mogelijk maken van de toekomst en hoe we als sector kunnen omdenken. Als afsluiter van zijn keynote gaf David iedereen de volgende boodschap mee:

Keep doing what you're doing, don't solve little problems. Go for the big ones, this is the biggest opportunity in our lifetime because any company in the world that wants to trade in Europe is going to have to meet those increasingly tight compliance standards, which means we're going to have to create massive new companies. And there are people in the room here who could be building what become trillion-dollar companies.

Energietransitie

Albert Polman, Professor of physics bij AMOLF, belichtte in zijn keynote de 'Energiesystemen van de toekomst' en identificeerde kansen voor de hightechindustrie om te innoveren en over te schakelen naar verschillende soorten energie waaronder wind- en zonenergie om emmisies te reduceren. 

In 2040 zullen we een hele grote stap vooruit hebben gemaakt met de introductie van wind en zon en andere technologieën die ik u vertelde. En dat komt omdat we die innovaties met elkaar kunnen. Omdat we een netwerk hebben, een ecosysteem van bedrijven, startups, universiteiten. We hebben ze allemaal bij elkaar gebracht. We hebben de kennis om dit te doen. Maar om het te realiseren moeten we die materialen ontwikkelen, de systemen ontwikkelen en dat wordt onze taak. En ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen doen.

Circulaire economie

Esther Kersten, founder en CEO van ImpactX, bood verschillende inzichten in circulariteit en de impact ervan op bedrijven. Aan de hand van het value hill model liet Kersten zien dat circulariteit vooral ook samenwerken is in de keten en wat er voor kansen liggen in en voor de hightech aan de hand van voorbeelden.

Circulaire kansen kun je alleen realiseren door samenwerkingen aan te gaan in de keten. Het is niet iets wat je als bedrijf, individueel voor elkaar gaat krijgen. Er zit afhankelijkheid in. Een key take-away is: wil je iets met circulariteit doen, zoek dan die samenwerking op. Maar hoe doe je dat dan? Waar begin je dan? Daar gaan we het over hebben.

Onderzoek en innovatie vanuit intrinsieke motivatie

Berend van Meer, Chief Technology Officer bij Sync Biosystems (Demcon-groep), deelde zijn indrukwekkende reis van elektrotechniek naar het leiden van een biomedisch technologiebedrijf. Daarnaast vertelde Berend hoe onderzoek en innovatie vanuit intrinsieke motivatie moet komen, hij benadrukte het belang van stappen durven zetten en de lange adem van innovatie voor het oplossen van maatschappelijke problemen. 

Als je kijkt naar de innovatie, dan moet je daar ook geld in durven stoppen. Je moet mensen vrijheid geven om iets te proberen. En dat mag fout gaan en daar krijg je dan niks voor terug. Er moet niet per se na drie maanden een KPI zijn waarbij we een markt zien van zoveel miljoen. Je moet ook een beetje kunnen falen.

Erwin Nijsse: Investeren in maakindustrie en innovatie is essentieel

Erwin Nijsse, Directeur Generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, sloot de tweede plenaire bijeenkomst af met focus op de economische situatie in Nederland, waarbij hij benadrukte dat investeringen in maakactiviteiten en innovatie essentieel zijn voor de toekomst.

Ik wil zeggen dat we samen investeren in innovatie. En laten we de ambitie hooghouden. Dus ambitieuze doelen voor de lange termijn, zowel op de maatschappelijke transitie als op het verdienvermogen. Dan hebben we een stip op de horizon en dan gaan we samen met dit team NL, zo noem ik jullie, samen werken.

Tjerk Opmeer: Nederlandse innovaties voor internationale impact

Na de breakout sessies was het tijd voor het afsluitende plenaire moment, hierin nam allereerst Tjerk Opmeer, Directeur Generaal Innovation & Business en lid van het topteam van Holland High Tech, het woord:

Voor de Nationale Technologie Strategie kijken we naar wat de echte groeimarkten zijn. Markten waar Nederlandse innovaties internationaal echt impact hebben. Die markten combineren we met de sleuteltechnologieën, zodat we dat verdienvermogen kunnen vergroten en met het Nederlands bedrijfsleven en kennisinstellingen dat verschil te gaan maken. Internationaal doen we natuurlijk veel meer. Een voorbeeld: in Europa onderhandelen wij op het gebied van circulaire economie met Europese partners en landen. Voor de implementatie kijken we hoe we dat op een goede manier kunnen verzorgen in Nederland.

Nederland in de ruimtevaart

Een andere focus was waar we als Nederland sterk in zijn. In een video gevolgd door een gesprek op het podium gaf Kees Buijsrogge, TNO samen met Rob Postma van Airbus en Maarten van Aalst van KNMI, aan hoe en waarom we als Nederland actief zijn in ruimtevaart. De focus ligt op onderwerpen als internationale samenwerking, het meten van emissies van broeikasgassen, veiligheid en lasersattelietcommunicatie. De internationale positie van Nederland in ruimtevaart is groot en groeiende. Kees Buijsrogge, Director of Space and Scientific Instrumentation van TNO:

Nederland is misschien een klein land met een beperkt budget, maar we hebben absoluut een indrukwekkende inhoudelijke positie op diverse gebieden, met name op het vlak van optische instrumenten. Dit omvat klimaat, luchtgrondreiniging, connectiviteit, digitalisering en veiligheid.

Deeptech funding

Voor innovatie in de hightech is funding essentieel. Rinke Zonneveld, CEO Invest-NL kwam samen met Johan Feenstra, CEO Smart Photonics, in video en op het podium aan het woord over hoe wij als Nederland de urgente transities mogelijk kunnen maken met consortia van investeerders. 

De gedachtegang is dat we met z'n allen moeten bouwen aan een nieuwe economie met een nieuw verdienvermogen. En dat de grote transities waar we voor staan geen bedreiging zijn maar een grote kans. We moeten willen investeren in de industrie van morgen.

VISIE 2030

Nederland staat voor grote uitdagingen. Onze sector speelt een cruciale rol in de urgente transities die hiervoor nodig zijn: de energietransitie, het ontwikkelen van een circulaire economie en de ontwikkeling van digitalisering inclusief smart industry en sleuteltechnologieën. In samenwerking met vele experts uit ons ecosysteem hebben we om dit mogelijk te maken de VISIE 2030 ontwikkeld. Hierin kijken wij naar de toekomst: naar de urgente transities, de innovaties die daaraan bijdragen én onze rol hierin als hightech sector.  Als afsluiting van ons Holland High Tech EVENT 2023 hebben Tjerk Opmeer, Marc Hendrikse en Leo Warmerdam deze VISIE 2030 samen gelanceerd. 

Naar de VISIE 2030

Deelnemers

Tijdens ons EVENT hebben we kennis uitgewisseld met deelnemers uit heel Nederland. Experts uit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs, brancheorganisaties, regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en onderzoeksinstellingen waren in grote getalen aanwezig. Saillant detail: het grootste deel van de deelnemers identificeerde zich eerder met 'Nederland' dan te kiezen voor een regio. 

Download deelnemerslijst

Regio's
Branches

Verslagen interactieve breakout sessies

Samen kennis en ervaringen uitdiepen met collega’s uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, dat hebben we gedaan tijdens onze interactieve breakout sessies. Klik verder voor de inhoud van deze acht sessies met video's, presentaties en artikelen.

Video's

Foto's EVENT 2023

In samenwerking met industriepartners

Dit event wordt mede georganiseerd door Holland High Tech industriepartners: