nl

Strategische programma's

In de strategische programma’s geeft Holland High Tech kennisinstellingen de mogelijkheid om in meerjarige onderzoekslijnen concrete projecten te ontwikkelen met partners uit het bedrijfsleven, mét grote waarschijnlijkheid dat subsidie door Holland High Tech wordt toegekend. Dit helpt de kennisinstellingen om (strategische) relaties met het bedrijfsleven op en verder uit te bouwen, iets wat bij innovaties in de hightech-sector onontbeerlijk is. Bekijk hieronder alle strategische programma's.

Contact

Heb je vragen over publiek-private samenwerkingen of een van de PPS-regelingen? Stel ze aan onze expert:

ming-pasfoto.png

Ming Eikelenboom-Zeng (mail) 
Programmamanager

Strategische programma's 2024-2027

Het strategisch programma Advanced Instrumentation stimuleert samenwerkingen van kennisinstellingen (NWO-I, TNO, NOVA en HFML-Felix) met Nederlandse hightech-bedrijven voor de ontwikkeling van geavanceerde instrumenten. Potentiële projecten omvatten onder andere adaptieve optica, cryogene elektronen microscopie, diagnostiek van fusieplasma, en computational imaging.

Lees meer

Battery energy storage plays a crucial role in the energy transition. It is a critical technology for integrating renewable energy, stabilizing the grid, managing peak loads, enabling energy time shifting, supporting electrification of transportation and other energy-intensive sectors, and promoting the development of distributed energy systems. Strategic program “Battery integration” addresses except the battery chemistry four crucial aspects: innovative battery designs, intelligent application and systems, life cycle analysis, second life and recycling and battery materials and design.

Lees meer

Materiaalonderzoek en - innovatie zijn belangrijk bij het realiseren van een duurzamere samenleving. Aspecten als energietransitie, duurzaamheid, circulaire economie, kritische grondstoffen en digitalisering zijn dominante thema's in het toekomstig onderzoek in het materialendomein.

Lees meer

Het Medische Technologie programma (MedTech) zet in op de ontwikkeling van nieuwe sleuteltechnologieën en de integratie daarvan in nieuwe producten en diensten voor de gezondheidszorg. Om dit te bereiken wordt publiek-private samenwerking gestimuleerd met de focus op beeldvorming en beeldgeleide interventie systemen, sensoren en digitale technologie en medische hulpmiddelen en bewakingssystemen.

Lees meer

Microelectronics has become ubiquitous and pervasive in all aspects of society. Its importance to our economy and society has become evident as global supply lines became unreliable and chips became a force to influence international politics. The Netherlands needs smaller, safer, faster and ‘cooler’ chip technologies to enhance the export position of Dutch manufacturers, decrease its dependency on foreign suppliers, enhance national security, further digitalise our society, and drive innovations in energy-efficient technologies.

Lees meer

Photonics and optical technologies are all around us and are a key enabler for societal megatrends as a fundamental element of new technologies and applications.

Lees meer

De quantumtechnologieën (computing, communicatie en sensoren) bevinden zich in de beginfase van hun ontwikkeling en kennen aanzienlijke technische uitdagingen. Naarmate ze vorderen, zullen de toepassingen in verschillende sectoren echter tastbaarder en transformatiever worden. Het doel van het strategisch programma is om vraaggedreven onderzoeks- en ontwikkelingscycli van quantumtechnologieën te stimuleren.

Lees meer

Halfgeleider fabricage appratuur is cruciaal in het maken van geavanceerde chips en voor de continue ontwikkeling van chips zoals Moore dat bijna 50 jaar geleden voorspelde. Nederland is een grote speler in de wereld in continue ontwikkeling van geavanceerde materiaaldepositie technieken, lithografiemachines en procesinstrumentatie. Dit strategisch programma koppelt kennisinstellingen met industrieën in de cruciale fase van ontwikkelingen van nieuwe technieken om de roadmap ook in de toekomst veilig te stellen. 

Lees meer

De Nederlandse ruimtevaartsector draagt bij aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke uitdagingen, in samenwerking met een sterk nationaal ecosysteem. Dit gaat bijvoorbeeld over veiligheid, weer en klimaat en defensie. Nederland, de EU en de NAVO erkennen het kritieke karakter van deze infrastructuur en internationaal nemen de ruimtevaart activiteiten sterk toe. Dit creëert ook nieuwe uitdagingen en kansen voor Nederland. In lijn met de lange termijn ruimtevaart agenda (LTR) wil de sector zich richten op de 4 applicatie velden, lasersatellietcommunicatie, space situational awareness, Positie, navigatie en timing (PNT) en aardobservatie. Om dit bereiken is het nodig om de ruimte infrastructuur te verbeteren met betrekking tot platformen, lanceerders en dataverwerking/gebruik.

Lees meer

De Nederlandse hightech (equipment) industrie is een belangrijke pijler onder de innovatieve kracht van de Nederlandse economie. In dit Strategisch Programma wordt door het consortium onderzoek gedaan naar systems engineering methodieken, waarbij vijf programmalijnen zijn geïdentificeerd: design for system qualities, design for life cycle excellence, systeem evolutie en systeem diversiteit, integratie van systemen in systems-of-systems en systems architecting.

Lees meer