nl

Onze partners 

Om innovatie binnen de hightech te versnellen werkt Holland High Tech intensief samen met het bedrijfsleven, met onderzoeksinstellingen en met de overheid. Zowel nationaal als internationaal.

Industriepartners

De Holland High Tech industriepartners vormen de industriële ruggengraat van Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Leden van deze organisaties nemen deel aan regionale, nationale en Europese initiatieven voor publiek-privaat onderzoek en innovatie, waaronder de Smart Industry Field Labs.

Kennispartners

De Holland High Tech kennispartners zijn onderzoeks- en technologie-organisaties van wereldklasse. Zij vormen het basisnetwerk voor langdurige samenwerking tussen de academische wereld en ondernemers binnen Holland High Tech, de Topsector High Tech Systemen en Materialen.

Europese samenwerkingen

Meer dan 50% van de gezamenlijke Research & Development in onze topsector wordt uitgevoerd via Europese platforms. De Holland High Tech roadmapteams zijn intensief betrokken bij het bepalen van de strategische agenda en het uitvoeren van de programma's van grote (pan-)Europese initiatieven zoals:

EUREKA-clusters

Europese gemeenschappelijke ondernemingen

Europese publiek-private partnerschappen

Actuele dossiers

Wat speelt er in het ecosysteem? Blijf op de hoogte van de meest up-to-date ontwikkelingen in onze topsector en ontdek de laatste hightechtoepassingen en lopende onderzoeken.

Naar de actuele dossiers