nl

Kennis- en Innovatieagenda's

Met het missiegedreven innovatiebeleid kijkt de overheid hoe we samen een klimaatbestendig, waterrobuust, duurzaam, gezond en veilig Nederland kunnen realiseren. Lees hier meer over de missies en de Kennis- en Innovatie Agenda's die dit mogelijk maken. Holland High Tech is de coördinator, verbinder en aanjager van de KIA's Sleuteltechnologieën en Veiligheid.

Contact

Heb je vragen over de KIA's die wij coördineren? Stel ze aan onze expert:

Koen-Vermeer-Pasfoto.png

Koen Vermeer (mail) 
Programmamanager

Holland High Tech: coördinator & verbinder

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Gelukkig zit het zoeken, bedenken en realiseren van oplossingen in ons DNA. Als topsector is Holland High Tech de coördinator, verbinder en aanjager van de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën (KIA ST) en Kennis- en Innovatie Agenda Veiligheid (KIA V). In deze KIA's werken innovatieve ondernemers, kennisinstellingen, topsectoren en overheden samen aan een toekomstbestendig Nederland. 

Direct naar KIA ST
Direct naar KIA V

Missies en KIA's

Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken in dit missiegedreven innovatiebeleid samen aan het stimuleren van innovatie op vijf centrale missies: Energietransitie, Circulaire Economie, Landbouw-Water-Voedsel, Gezondheid & Zorg en Veiligheid. Om dit te bereiken werken de topsectoren sinds 2019 samen aan Kennis- en Innovatie Agenda’s (KIA's) voor innovatie met maatschappelijke en economische impact: 

Meer over Kennis- en Innovatieagenda's