nl

PPS Innovatieregeling | 2024 en verder

PPS-Innovatieregeling

De PPS Innovatieregeling (PPS-I) vervangt per 1 januari 2024 de PPS-programmatoeslagregeling. PPS-I stimuleert publiek-private samenwerkingsprogramma's en -projecten van hightech systemen- en materialensector die innovaties ontwikkelen die bijdragen aan de urgente transities, gebruik maken van onze technologie-roadmaps en/of aan de missies binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s van het missiegedreven innovatiebeleid.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in oktober 2023 de nieuwe PPS-Innovatieregeling (PPS-I) bekendgemaakt. Deze regeling heeft twee doelen:

 • publiek-private samenwerking (tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven) binnen de topsectoren stimuleren voor onderzoek dat op (middel)lange termijn maatschappelijk en economisch relevant is
 • onderzoek, dat gericht is op de Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s), versterken en zo een bijdrage leveren aan de economisch en maatschappelijk relevante doelen van het missiegedreven innovatiebeleid

De PPS-I stimuleert maatschappelijk en economisch relevant onderzoek op middellange tot lange termijn dat aansluit op de Kennis- en Innovatieagenda’s van het missiegedreven innovatiebeleid en de topsectoren. Consortia van kennisinstellingen en bedrijven kunnen via Holland High Tech deelnemen aan een of meerdere PPS-projecten binnen een van de strategische programma's. 

Contact

Heb je vragen over publiek-private samenwerkingen of een van de PPS-regelingen? Stel ze aan onze expert:

ming-pasfoto.png

Ming Eikelenboom-Zeng (mail) 
Programmamanager

Strategische programma’s

Strategische programma’s hebben een looptijd van vier jaar. In deze programma’s wordt op een gezamenlijk onderwerp onderzoek gedaan in de vorm van publiek-private samenwerkingsprojecten door een consortium van één of meerdere kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties, waarbij één kennisinstelling de rol van indiener op zich neemt. De strategische programma’s dragen bij aan de urgente transities, ontwikkelen innovaties met inzet van één of meerdere technologieën uit onze technologie-roadmaps en dragen bij aan één of meerdere van de KIA’s.

Het strategisch programma beschrijft het onderwerp en de gezamenlijke ambitie van het betrokkenen consortium om te komen tot concrete projecten op het onderwerp in de periode 2024-2027. Ieder van de projecten in het strategisch programma moeten voldoen aan de PPS-Innovatieregeling, zoals deze is gepubliceerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in oktober 2023.

Criteria strategische programma's

De strategische programma’s - en de projecten in deze programma’s - richten zich op:

 • het stimuleren van excellent fundamenteel en industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling op het gebied van hightech systemen en materialen in Nederland, om zodoende de internationale concurrentiepositie van Nederland op dit gebied te versterken
 • de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven 

En:

 • dragen bij aan de urgente transities waar we voor staan
 • ontwikkelen innovaties met inzet van één of meerdere technologieën uit de technologie-roadmaps van onze sector
 • dragen bij aan één of meerdere van de Kennis- en Innovatieagenda’s van het missiegedreven innovatiebeleid van de overheid

Proces: van programma naar project

In een strategisch programma vragen kennisinstellingen aan het TKI-bestuur HTSM van Holland High Tech om een budgetreservering voor meerdere jaren. Na goedkeuring is het aan de indiener (kennisinstelling) om tijdig concrete projecten binnen het programma aan te leveren waarop subsidietoekenning wordt gebaseerd. 

Indienmoment 

 1. 26-01-2024 
 2. 23-02-2024
 3. 05-04-2024
 4. 24-05-2024
 5. 21-06-2024
 6. 09-09-2024
 7. 04-10-2024
 8. 11-11-2024

Besluitvorming

 1. 12-03-2024
 2. 02-04-2024
 3. 17-05-2024
 4. 01-07-2024
 5. 02-08-2024
 6. 21-10-2024
 7. 15-11-2024
 8. 23-12-2024

Criteria & subsidiepercentages projecten

Projecten hebben een looptijd die varieert van 1 tot (maximaal) 6 jaar. De subsidiepercentages die in projecten gehanteerd worden, zijn afhankelijk van de categorie onderzoek dat wordt uitgevoerd. Holland High Tech hanteert de volgende maximale subsidiepercentages:

 • Fundamenteel Onderzoek: 80%
 • Industrieel Onderzoek: 50%
 • Experimenteel Onderzoek: 25%
 • Niet-economische activiteiten van onderzoeksorganisaties: 80%

Bovenop deze percentages kan een opslag worden gegeven voor samenwerking met MKB, met een maximum van 10% voor Industrieel Onderzoek en 15% voor Experimenteel Onderzoek. De definities van de onderzoekscategorieën zijn hier te vinden.

Wijzigingsproces 

Indien tijdens de looptijd van het project de plannen onvoorzien wijzigen is hiervoor schriftelijke toestemming nodig van Holland High Tech. De voorwaarden hiervoor staan beschreven in het Aanvraagformulier wijzigingen PPS-projecten op deze pagina.