nl

KIEM HighTech 2024

Met de subsidieregeling KIEM HighTech 2024 stimuleren Holland High Tech en Regieorgaan SIA technische innovatie door samenwerking tussen onderzoekers, mkb en overige praktijkpartners. 

Achtergrond

Nederland staat voor grote maatschappelijke en economische uitdagingen. Onze hightechsector speelt een cruciale rol in de urgente transities die hiervoor nodig zijn: de energietransitie, de circulaire transitie en de ontwikkeling van digitalisering en sleuteltechnologieën (lees ook onze VISIE 2030 voor meer informatie).

Doel KIEM HighTech

Het doel van KIEM HighTech is het (verkennend) onderzoeken van nieuwe praktijkvragen door middel van praktijkgerichte onderzoeksactiviteiten. Deze onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd door een netwerk van kennisinstellingen en praktijkpartners (bedrijven). Regieorgaan SIA stimuleert met deze regeling zowel netwerkvorming als het verkennen van praktijkvragen die een kiem kunnen zijn voor een vervolgproject of een technologische innovatie.

Thematisch kader

Een aanvraag past bij KIEM HighTech als deze valt onder één van onze 15 roadmaps of aansluit bij minimaal één van de sleuteltechnologieën die die centraal staan in deze KIEM-regeling

Budget

Het subsidieplafond voor deze call for proposals is opgehoogd van € 1.800.000 naar €2.760.000. De maximale financiering per aanvraag is €40.000. In ronde twee zijn 32 projectaanvragen ingediend. Regieorgaan SIA en Holland High Tech (Stichting TKI HTSM uit naam van de topsector High Tech Systemen en Materialen) financieren de regeling gezamenlijk.

Indienmomenten

  • 16 januari 2024
  • 21 mei 2024
  • 8 oktober 2024

Veel gestelde vragen

Klik op de button hieronder voor antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

Klik hier

Direct naar de call

Alle informatie over deze call, de call for proposals en de aanvraagformulieren vind je op de website van Regieorgaan SIA.

Naar KIEM HighTech

Naar FAQs

KIEM HighTech Webinar

Wil de webinar met cases en uitleg over de KIEM HighTech terugkijken? 

Klik hier

Logo_SIA_blauw_RGB.png

Webinar KIEM HighTech 2024

Hier de video's van ons webinar op 1 maart 2024 waarin de KIEM HighTech 2024 regeling wordt toegelicht.