nl

Call overzicht

Calls stimuleren interdisciplinair onderzoek voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Calls brengen bedrijven en kennisinstellingen samen en financieren grensverleggend onderzoek op basis van impactvolle onderzoeksvoorstellen. Op deze pagina vind je een overzicht van onze eigen calls en die van (inter)nationale partnerorganisaties.

Calls Holland High Tech

Calls partners

De tweede oproep voor de R&D-regeling technologiedomeinen Einstein Telescope (ET) voor hightech bedrijven is open. Doel van de regeling is om innovatie en versnelde ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de Einstein Telescope te stimuleren. En daarmee het toekomstige verdienvermogen van Nederland te versterken. Deze oproep is voor het technologiedomein ‘trillingsdemping’. 

Bij deze openstelling is een subsidie van in totaal € 2.750.000 beschikbaar, gelijk verdeeld over twee uitdagingen binnen dit technologiedomein. De oproep voor het technologiedomein trillingsdemping loopt tot en met 31 mei 2024 23.59 uur. De aanvraag kan ingediend worden via de website van Einstein Telescope en deze wordt beoordeeld door een onafhankelijke begeleidingsgroep.

Lees meer

De PPS Innovatie 2024 TKI Energie en Industrie is bedoeld voor projecten die werken aan een betaalbare transitie naar een duurzame (klimaatneutrale en circulaire) industrie. Onderzoeksorganisaties en private partijen die in onderzoek en ontwikkeling samenwerken kunnen hun innovatieprojectvoorstel indienen bij TKI Energie en Industrie. Voor deze call is er 5,8 miljoen euro beschikbaar met een looptijd van maximaal drie jaar.

Lees meer

Voor het stimuleren van de ontwikkeling van een nieuwe generatie hightech equipment is 10,6 miljoen euro onderzoeksfinanciering beschikbaar. De toekomstbestendige hightech apparatuur is gericht op duurzaamheid, digitalisering, gezondheid en de technologie-soevereiniteit van Nederland. Deze PPS-call maakt onderdeel uit van NXTGen Hightech, dat wordt gefinancierd in het kader van het Nationaal Groeifonds.

Lees meer

Het Europees partnerschap ERA4Health heeft de call Nanotechnologie voor ziektepreventie, diagnostiek en behandeling (NANOTECMEC) gepubliceerd. In totaal is 2,6 miljoen beschikbaar voor Nederlandse onderzoekers aan universiteiten of academische ziekenhuizen in internationale consortia.

Lees meer

Naar verwachting stelt NWO begin juli de call ‘Vraaggedreven onderzoek door consortia 2024- S’ open voor aanvragen. Bij deze call for proposals kunnen publiek-private consortia financiering aanvragen voor impact-gedreven collaboratief onderzoek. Onderwerpen moeten aansluiten bij het innovatiebeleid van de Nederlandse overheid.

Lees meer

ChemistryNL stelt via het TKI Groene Chemie en Circulariteit budget beschikbaar voor publiek-private samenwerking binnen het circulariteitsonderzoek en het onderzoek naar de beschikbaarheid van kritieke grondstoffen. Voor het thema circulariteit van gebruiks- en consumptiegoederen is €1,5 miljoen beschikbaar. Daarnaast is er ook € 1,5 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar innovaties op het gebied van kritieke grondstoffen. Indienen kan uiterlijk 9 juli.

Lees meer

Subsidieaanvragen voor de ontwikkeling van innovatieve circulaire producten, processen en/of diensten zijn mogelijk uit de regeling Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie (KIA CE) vanaf 7 mei 2024. Einddatum is donderdag 15 augustus 2024.

Lees verder

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben hun gezamenlijke oproep geopend voor PPS-projecten voor vooruitgang in data science voor gewasveredeling. De call richt zich op het ontwikkelen van geavanceerde data-infrastructuren, modellen, algoritmen en AI-technologieën om veredelingsprocessen en fenotypering te optimaliseren. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van nieuwe, aanpasbare gewassen die beter bestand zijn tegen veranderende omgevingsomstandigheden en ziekten. Het beschikbare budget is circa € 12,8 miljoen per jaar. Indienen kan t/m 2 september 2024.

Lees meer

 

Met de subsidieregeling KIEM HighTech 2024 stimuleren Holland High Tech en Regieorgaan SIA technische innovatie door samenwerking tussen onderzoekers, mkb en overige praktijkpartners.

Lees meer

De NWO call Smart Materials richt zich op slimme materialen. Slimme materialen worden gezien als essentiële componenten van de sleuteltechnologie Advanced materials. Deze call heeft als doel een nieuwe generatie materialen te creëren en te onderzoeken, die complexe functionaliteiten integreren en deze voorbereiden op toepassingen. Het totale budget van deze call bedraagt 5.5 miljoen euro met een doorlooptijd van 6 jaar.

Lees meer

Optical systems vormen een deel van de sleuteltechnologie Optical systems and integrated photonics. Het betreft geconstrueerde systemen om licht te breken of te weerkaatsen om bepaalde optische functies te vervullen. Zo is bijvoorbeeld communicatie mogelijk met fotonen als informatiedrager.
De optische belichting, sensoren en meettechnologie in deze optische systemen functioneren golflengte-afhankelijk. Voor een hogere meetnauwkeurigheid, snelheid en brede inzetbaarheid is breedbandige functionaliteit essentieel, waarvoor breedbandige optische componenten moeten worden ontwikkeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om sensoren en bronnen, computational imaging, hyperspectrale componenten, breedband meta-oppervlakken en lenzen, coatings en GRIN-componenten.

Lees meer

Het Open Technologieprogramma biedt financiering voor toepassingsgericht technisch-wetenschappelijk onderzoek dat vrij en ongebonden is en niet wordt gehinderd door disciplinaire grenzen. Het programma biedt bedrijven en andere organisaties een laagdrempelige manier om aan te sluiten bij wetenschappelijk onderzoek dat moet leiden tot maatschappelijke en/of wetenschappelijke impact. Voor een aanvraag kan er maximaal € 900.000 worden aangevraagd. De maximale looptijd van het voorgestelde project is 6 jaar.

Lees meer

Het programma heeft als doel om kennis op te bouwen over geavanceerde materialen, zoals functionele composieten en metamaterialen, en de manier waarop functionele eigenschappen aan deze materialen kunnen worden toegevoegd of worden aangepast. Daarnaast beoogt dit programma kennisopbouw over nieuwe productiemethoden (zoals additieve productie) en het inrichten van productieketens voor deze en andere high-performance materialen. Resultaten uit dit onderzoek kunnen Defensie- en veiligheidsdiensten in staat stellen om tijdig gebruik te kunnen maken van de meest geavanceerde materialen die een optimale bescherming bieden, die operationele eenheden in staat stellen om een competitief voordeel te behalen en die zo licht mogelijk en duurzaam zijn, tegen een betaalbare prijs.

Lees meer

Werkt je mee aan het verhogen van de cyberweerbaarheid van kritische ketens en systemen? Heb je een oplossing die je verder wilt brengen door deze toe te passen in de domeinen energie, gezondheid en zorg of tuinbouw en uitgangsmaterialen? Binnenkort gaat een specifieke TKI-call open die daar kansen voor biedt.

Lees meer