nl

Call overzicht

Calls stimuleren interdisciplinair onderzoek voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Calls brengen bedrijven en kennisinstellingen samen en financieren grensverleggend onderzoek op basis van impactvolle onderzoeksvoorstellen. Op deze pagina vind je een overzicht van onze eigen calls en die van (inter)nationale partnerorganisaties.

Calls Holland High Tech

Calls partners

De NWO call Smart Materials richt zich op slimme materialen. Slimme materialen worden gezien als essentiële componenten van de sleuteltechnologie Advanced materials. Deze call heeft als doel een nieuwe generatie materialen te creëren en te onderzoeken, die complexe functionaliteiten integreren en deze voorbereiden op toepassingen. Het totale budget van deze call bedraagt 5.5 miljoen euro met een doorlooptijd van 6 jaar.

Lees meer

Het Open Technologieprogramma biedt financiering voor toepassingsgericht technisch-wetenschappelijk onderzoek dat vrij en ongebonden is en niet wordt gehinderd door disciplinaire grenzen. Het programma biedt bedrijven en andere organisaties een laagdrempelige manier om aan te sluiten bij wetenschappelijk onderzoek dat moet leiden tot maatschappelijke en/of wetenschappelijke impact. Voor een aanvraag kan er maximaal € 900.000 worden aangevraagd. De maximale looptijd van het voorgestelde project is 6 jaar.

Lees meer

Binnen het Nationaal Groeifonds (NGF)-programma Quantumtechnologie dat NWO in samenwerking met Quantum Delta NL uitvoert is in totaal bijna 10,4 miljoen euro toegewezen aan 19 projecten met een looptijd van 5 jaar (2023-2028).

Lees meer

In januari 2024 lanceert NWO de call ‘Toekomstbestendige hightech apparatuur’, de eerste call uit het Nationaal Groeifonds-programma NXTGEN Hightech. Het doel is het ontwikkelen van een nieuwe generatie hightech equipment gericht op duurzaamheid, digitalisering, gezondheid en technologie-soevereiniteit van Nederland. Voor het publiek-private onderzoek is in totaal 10,6 miljoen euro beschikbaar.

Lees meer

Deze call maakt onderdeel uit van het R&D programma van GroenvermogenNL, dat wordt gefinancierd in het kader van het Nationaal Groeifonds. Voor de subsidieaanvraag kan in eerste instantie maximaal € 5,2 miljoen worden aangevraagd. Gedurende de openstelling wordt dit bedrag verhoogd tot € 12 miljoen. Deadline aanvraag: dinsdag 30 januari 2024.

Lees meer

NWO heeft de call ‘Cybersecurity voor digitale weerbaarheid’ opengesteld. Met deze PPS-call wil NWO een impuls geven aan cybersecurity-kennis en -innovatie, gericht op oplossingen voor digitale veiligheidsproblemen. Deze nieuwe kennis en innovatie is nodig om maatschappelijke transities op een veilige digitale manier vorm te geven. Per project kan er maximaal €3,4 miljoen aan onderzoek financiering worden aangevraagd. 16 april 2024 is de deadline voor voorstellen.

Lees meer

Het Europees partnerschap ERA4Health heeft de call Nanotechnologie voor ziektepreventie, diagnostiek en behandeling (NANOTECMEC) gepubliceerd. In totaal is 2,6 miljoen beschikbaar voor Nederlandse onderzoekers aan universiteiten of academische ziekenhuizen in internationale consortia.

Lees meer