nl

Privacy Policy

Als Stichting TKI HTSM / Holland High Tech (vanaf hier Holland High Tech) vinden wij de privacy van onze websitegebruikers en community erg belangrijk. Tegelijkertijd hebben we gegevens nodig om bijvoorbeeld nieuwsbrieven te versturen en om onze website te analyseren om te optimaliseren. Daarom proberen we alleen die gegevens op te vragen die we écht nodig hebben.

Let op: door het bezoeken van de website van Holland High Tech gaat u automatisch akkoord met de cookies die deze website plaatst.

1. Algemeen

In dit Privacybeleid informeert Holland High Tech u over het gebruik van uw persoonsgegevens bij de uitvoering van haar activiteiten, binnen www.hollandhightech.nl, de Holland High Tech Update en haar social media kanalen (Twitter en LinkedIn). De kanalen richten zich onder meer op het tonen van nieuws, evenementen, regelingen en calls op het snijvlak van de hightechsector - kennis en innovatie.

Holland High Tech vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met ieders persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de van tijd tot tijd geldende overige (Europese) wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens via de Holland High Tech-kanalen is Holland High Tech de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Stichting TKI HTSM is gevestigd in Utrecht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55960340.

2. Het gebruik van de Holland High Tech-kanalen

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om het gebruik van de website te kunnen optimaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u  die eerder hebt ingesteld.

Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt per browser kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

a. Soort persoonsgegevens

Bij het bezoek aan Holland High Tech-kanalen wordt automatisch het IP-adres van de gebruiker geregistreerd. Het IP adres wordt tijdelijk in een logbestand opgeslagen. Daarnaast wordt jouw gebruik van de Holland High Tech-website (bijvoorbeeld surfgedrag of klikgedrag) bijgehouden.

b. Doeleinden van het gebruik

Holland High Tech gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

I) Onderzoek van gebruik van de Holland High Tech-kanalen

Holland High Tech gebruikt de gegevens die zij verkrijgt met Google Analytics met betrekking tot het bezoek aan de Holland High Tech-website voor onderzoek. Doel hiervan is de Holland High Tech-kanalen, het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren en inzicht te krijgen in het gebruik van de website (bijvoorbeeld welke pagina's worden het meest bezocht?). Holland High Tech gebruikt waar mogelijk anonieme en/of geaggregeerde gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

II) Beveiliging van de Holland High Tech -website

Holland High Tech maakt gebruik van HyperText Transfer Protocol Secure, of HTTPS, met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden.

III) Nieuwsbrief 'Holland High Tech Update'

Uitsluitend als u daarom hebt verzocht gebruikt Holland High Tech uw e-mailadres voor het versturen van haar nieuwsbrief met daarin nieuws of tips van Holland High Tech en haar partners. Elke nieuwsbrief die u van Holland High Tech ontvangt biedt u de mogelijkheid om u af te melden en per direct verwijderd te worden uit de lijst. De persoonsgegevens die u hebt opgegeven toen u zich inschreef, helpen ons een beeld te krijgen van de community en geïnteresseerden in onze activiteiten.

3. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Holland High Tech gebruik maken van andere dienstverleners, zoals Spotler of een organisatie met wie wij een evenement organiseren. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Holland High Tech sluit met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven.

Holland High Tech verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of u daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Beveiligingsmaatregelen

Holland High Tech heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen.

5. Websites van derden

Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op de Holland High Tech-kanalen en niet op andere websites van derden waarvoor in de Holland High Tech-kanalen een link wordt getoond. Als u via een hyperlink op de Holland High Tech-kanalen terecht komt op de website van een ander, zoals Youtube, MailPlus, een brancheorganisatie of kennisinstelling, dan geldt dit Privacybeleid niet voor uw bezoek aan die website. Holland High Tech adviseert u het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

6. Controle over uw persoonsgegevens

Holland High Tech houdt alleen anonieme IP-adressen bij met haar website. Met betrekking tot de nieuwsbrief, waarvoor u zich moet hebben opgegeven, kunt u zich altijd afmelden via een link in de nieuwsbrief.

7. Wijzigingen

Holland High Tech behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Holland High Tech adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken. De wijzigingen kunnen via de Holland High Tech-kanalen of per e-mail bekend worden gemaakt.

TKI HTSM / Holland High Tech

Winthontlaan 2

3526 KV  UTRECHT

communicatie@hollandhightech.nl

Dit Privacybeleid is aangepast in oktober 2023.