nl

HTSM Call 2024

De nieuwe HTSM-call 2024, in samenwerking met NWO, is gericht op het stimuleren van fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek op het gebied van High Tech Systemen en Materialen in Nederland. Het beschikbare budget bestaat uit een Holland High Tech bijdrage van 5 miljoen en een bijdrage van NWO van 2,5 miljoen euro met een doorlooptijd van 6 jaar voor projecten. De deadline voor het indienen van aanvragen is 10 oktober 2024. 

Hightech onderzoek stimuleren

Het HTSM-programma sluit aan bij onze  technologische roadmaps en de Nationale Technologiestrategie (NTS). Deze strategie identificeert sleuteltechnologieën die nodig zijn bij de aanstaande transities, zoals de energietransitie, de circulaire transitie en de ontwikkeling van digitalisering. Deze HTSM-call stimuleert onderzoek op het gebied van High Tech Systemen en Materialen in Nederland, om zo de kennispositie van hightech in Nederland te verstevigen en uit te breiden.

Focus op twee sleuteltechnologieën

Dit jaar draait de call om twee sleuteltechnologieën uit de Nationale Technologiestrategie. De aanvragen moeten een expliciete bijdrage leveren aan een van de volgende thema’s:

  • Energy materials: de focus ligt op het (door)ontwikkelen van technieken voor kleinschalige warmteopslag, waaronder in thermochemische materialen, faseovergangmaterialen en via redox-warmteopslag.
  • Imaging technologies: het begin van de imaging keten staat centraal: van sensor/detector tot aan beeld, oftewel: van image acquisition tot image reconstruction. De call beoogt (door)ontwikkeling van technologie(ën) met toepassingen binnen deze keten.

Budget en deadline

In totaal is er maximaal 7,5 miljoen beschikbaar voor deze call. De bijdrage van Holland High Tech is 5 miljoen euro, NWO draagt 2,5 miljoen euro bij. Naar verwachting zullen in totaal acht aanvragen toegewezen worden.

Verder geldt er een cofinancieringseis: cofinanciers moeten ten minste 20% van het totale aanvraagbedrag bijdragen.

De deadline voor het indienen van aanvragen is donderdag 10 oktober 2024, voor 14:00:00 CEST.

Matchmaking

Op dinsdag 9 juli organiseert NWO een matchmakingsactiviteit voor de HTSM-call. Matchmaking heeft als doel om onderzoekers uit verschillende disciplines en professionals uit het publieke en private domein bij elkaar te brengen en te verbinden, om zo tot vernieuwende onderzoeksvoorstellen te komen. Deelname aan deze activiteiten wordt aanbevolen, maar is niet verplicht. Kijk op de matchmakingspagina  voor meer informatie en om je aan te melden.

Naar matchmakingspagina

Meer informatie

Alle informatie over deze call, de call for proposals en de aanvraagformulieren vind je op de website van NWO.

Naar HTSM Call
Naar Matchmaking

NWO-logo-diap.png