nl

Global Challenges
Smart Solutions

Wij zijn Holland High Tech

Holland High Tech is de topsector High Tech Systemen en Materialen. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden werken in ons ecosysteem intensief samen aan innovaties in publiek-private samenwerkingen.

Nederland staat voor grote uitdagingen. Onze sector speelt een cruciale rol in de urgente transities die hiervoor nodig zijn: de energietransitie, het ontwikkelen van een circulaire economie en de ontwikkeling van digitalisering inclusief smart industry en sleuteltechnologieën. Teams van experts ontwikkelen binnen Holland High Tech in 15 technologische roadmaps (sleutel)technologieën die structurele oplossingen bieden voor deze uitdagingen.

Holland High Tech stimuleert hiermee innovatie, samenwerking, internationalisering én economische groei. Deze werkwijze van Holland High Tech heeft zijn kracht bewezen, zowel in het vinden van oplossingen als in het creëren van nieuwe toepassingen van technologie. Wij delen deze kennis actief met de andere topsectoren en het MKB.

Investeren in innovatie

Het ecosysteem van Holland High Tech bestaat uit 89.000 ondernemingen waarin meer dan 500.000 professionals werken. Zowel multinationals als MKB, start-ups en scale-ups. Samen verantwoordelijk voor 165 miljard euro productiewaarde en ruim 70 miljard euro aan exportwaarde.

Talent: dé sleutel voor succes

Het tekort aan technisch talent is groot en wordt steeds nijpender. We hebben gekwalificeerde medewerkers nodig die een leven lang blijven leren en ontwikkelen. Experts met innovatie in hun DNA! Om dit te realiseren onderschrijft Holland High Tech de Human Capital Agenda van de gezamenlijke topsectoren. 

Meteen naar

Missiegedreven innovatiebeleid

Wij zijn al sinds 2011 één van de betrokken spelers in het missiegedreven innovatiebeleid van Nederland. Meer weten over alle topsectoren, de vier thema's en bijbehorende missies? 

Ga naar de website

Actuele dossiers

Wat speelt er in het ecosysteem? Blijf op de hoogte van de meest up-to-date ontwikkelingen in onze topsector en ontdek de laatste hightechtoepassingen en lopende onderzoeken.

Naar de actuele dossiers