nl

Digitalisering &
Smart Industry

Digitalisering inclusief Smart Industry staat voor snelle veranderingen. Als Holland High Tech streven wij naar innovaties die met inzet van digitale technologieën smart industry bevorderen. Om wereldwijd te blijven ontwikkelen moeten we focussen op digitalisering en smart industry, ook om de circulaire economie en de energietransitie mogelijk te maken.

Stand van zaken

Digitalisering en smart industry zijn thema’s waardoor wereldwijd economieën en maatschappijen in razendsnel tempo veranderen. Het is belangrijk om bij te blijven in deze transformatie. We moeten als sector met nieuwe digitale technologieën innoveren en de ontwikkeling van innovaties in (nieuwe) digitale technologieën aanjagen. Lukt het ons om productie- en bedrijfsprocessen en gegevensuitwisseling te digitaliseren en te automatiseren? Dan kunnen we mee blijven doen op het internationale speelveld. Dat maakt onze Nederlandse bedrijven toekomstbestendig.

Ambitie

Met behulp van digitalisering en smart industry werken we efficiënter, flexibeler en duurzamer. Zo versterken we de internationale concurrentiepositie en vergroten we de bijdrage aan de urgente transities van Nederlandse hightech en maakbedrijven. De inzet van digitalisering en smart industry is niet alleen belangrijk om ons innovatieve vermogen en de economische en maatschappelijke impact te behouden. Het biedt ook kansen om nieuwe (internationale) waardeketens, businessmodellen en control points te ontwikkelen. Dat doen en kunnen we niet alleen. We werken samen met de Topsector ICT om de ontwikkeling van kennis en innovaties te stimuleren, onder andere met digitale sleuteltechnologieën.

We ondersteunen de toepassing van digitalisering en smart industry en de ontwikkeling van technologieën die daarbij komen kijken. Verder onderschrijven we de Smart Industry Schaalsprong Agenda om de toepassing van digitalisering en smart industry te versnellen, te verbreden en te vergroten in de HTSM-sector. Ook verbinden we huidige initiatieven, kennis en ondersteuningsmogelijkheden van European Digital Innovation Hubs (EDIH) en Regionale Ontwikkelings Maatschappijen met ons netwerk.

Actielijnen

Transitieteam: digitalisering in de haarvaten van de sector brengen

Met het Transitieteam Digitalisering verkennen we de belangrijkste ontwikkelingen en componenten van digitalisering voor onderzoek- en innovatieprojecten. Hoe kunnen we die vervolgens invullen voor de hightech sector? Zo kunnen we meer aandacht geven aan de digitale componenten bij onderzoek- en innovatieprojecten en meer focussen op de digitale infrastructuur van onderzoeksprojecten en innovaties. Op die manier willen we innovaties efficiënter en veiliger ontwikkelen en implementeren.

Versnellen ontwikkelingen en toepassen digitalisering en smart industry

Hoe kunnen we bestaande en geplande activiteiten bundelen? Het Transitieteam gaat dit na op basis van een uitvraag bij de roadmaps en strategische programma’s. Daarnaast inventariseert het Transitieteam aan welke ondersteunende initiatieven, innovaties of onderzoeken de sector behoefte heeft. De KIA Digitalisering gebruiken we als basis en daarin werken we samen met Topsector ICT. Op basis van deze KIA stelt het Transitieteam een eigen agenda op. Hiermee pakken we als sector gezamenlijk de uitdagingen op die met de transitie gepaard gaan en grijpen we de kansen die digitalisering en smart industry ons bieden.

Het is belangrijk dat onze hightech en maakbedrijven digitalisering en smart industry inzetten en implementeren.  We verbinden onze sector met initiatieven en mogelijkheden buiten de sector. We verspreiden kennis en delen best practices en learnings. We werken aan een groter bewustzijn over de kansen en uitdagingen van digitalisering en smart industry. Het zijn allemaal activiteiten waarmee we innovatie met behulp van nieuwe digitale technologieën aanmoedigen. En we hebben oog voor brede kennisontwikkeling: in learning communities dragen we bij aan de ontwikkeling van educatieve programma’s over deze onderwerpen.

Investeren in onderzoek

We stimuleren samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden om de implementatie van smart industry in het hightech mkb te versnellen. Met onze strategische programmering werken we aan de ontwikkeling van de digitale sleuteltechnologieën, zoals dat ook terugkomt in de KIA Sleuteltechnologieën. Verder werken we actief mee aan Nationaal Groeifondsprogramma’s op deze onderwerpen in onze sector. Hiermee ontwikkelen we kennis en innovaties ín ICT. Daarnaast ondersteunen we programma's die mkb-bedrijven helpen bij hun digitale transitie.

VISIE 2030

Wij kijken naar de toekomst: naar de urgente transities, de innovaties die daar aan bijdragen én onze rol hierin als hightech sector. Dit kunnen wij niet alleen, maar doen wij samen met betrokkenen uit ons ecosysteem: leiders uit het bedrijfsleven, van kennisinstellingen en opleidingen en vanuit de overheid. Wij gaan samen aan de slag!

Naar VISIE 2030

Innovatie

Innovatie is voor Nederland essentieel. We werken aan slimme technologieën om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor mondiale vraagstukken. Met technologische innovatie en unieke kennis, anticiperen we als land op zekerheid van werk en inkomsten in de toekomst. Holland High Tech vergroot de impact van innovatie. Ontdek meer over de urgente transities en onze (sleutel)technologieën.

Urgente transities      De technologieën

Dit is een alt-tag