nl

Recap
Holland High Tech NETWERKEVENT 2024

Innoveren en transformeren? Nu meer dan ooit!  

Tijdens het NETWERKEVENT 2024 hebben we opnieuw successen gevierd en uitdagingen en innovaties besproken. We kijken terug op een event met een krachtig plenair programma, een inspirerend marktplein met 12 Nationaal Groeifondsprogramma's én ter afsluiting een informeel, zomers netwerkdiner waar iedereen de kans had om uitgebreid bij te praten en te netwerken in de buitenlucht.

Aftermovie

Status Quo van de hightech | Marc Hendrikse & Leo Warmerdam

Als aftrap van het NETWERKEVENT 2024 bespraken Marc Hendrikse en Leo Warmerdam de status quo van de hightech: de successen, de programma's en calls (KIEM HighTech, NWO HTSM call en de toekomstige MKB call), de ontwikkelingen in de Semicon en speerpunt Human Capital Agenda, de Nationale Technologiestrategie en de rol van Holland High Tech op basis van onze VISIE 2030.

''We hebben het afgelopen half jaar onze focus gehouden op de energietransitie, circulariteit, digitalisering en smart industry, en sleuteltechnologieën allemaal in lijn met de nationale technologiestrategie van de regering. Daarnaast blijven we gericht op marktcreatie, valorisatie en hebben we speciale aandacht voor het MKB. Dit alles bouwt voort op onze Visie 2030.'' Marc Hendrikse, boegbeeld Holland High Tech

"En dit is het begin, er gaat nog veel meer komen de rest van het jaar 2024." Leo Warmerdam, directeur Holland High Tech

Keynote 'Circulaire economie en jouw business' | Jan Jonker

Keynote Jan Jonker, emeritus-hoogleraar Duurzaam en Circulair Ondernemen aan de Radboud Universiteit nam ons bevlogen mee in zijn zijn visie op de vier grote opgaven van deze tijd: duurzaamheid, leefbaarheid, ecologie en circulariteit en focuste op de mogelijke businessmodellen van de circulaire economie aan de hand van concrete bedrijfsvoorbeelden. 

''Circulaire economie is een serieuze aangelegenheid, vertegenwoordigt serieuze business en vraagt om een vertaalslag van technologie waar u door gefascineerd bent.''

Presentatie Jan Jonker
E-book Duurzaam Organiseren (NL)
E-book Organizing for Sustainability (EN)
Classificatie Circulaire Businessmodellen

Pitches vier Nationaal Groeifondsprogramma's

Sprekers van vier Nationaal Groeifonds programma's vertelden tijdens een pitch over hun internationale aanpak, het creëren van kansen voor het hightech MKB, het versterken van ons hightech ecosysteem, de beste aanpak voor de uitdaging in human capital en deelden de mogelijkheden om aan te sluiten.

NXTGEN Hightech | Monika Hoekstra

Monika Hoekstra, NXTGEN Hightech presenteerde een draagbare nierdialysekoffer die patiënten meer vrijheid geeft en benadrukte het belang van kennisopbouw, ecosysteemversterking, samenwerking en de noodzaak om circulaire economie al bij studenten te starten.

Voor de circulaire economie, zou ik willen zeggen dat we niet beginnen bij de productdesign, maar ook een stapje eerder en dat is bij de student. Laten we in het onderwijs met onze systeemengineering kijken naar de volgende generatie talenten, en wat we in het onderwijs kunnen brengen zodat de next generation leert over de concepten van de toekomst.

Bekijk de presentatie


HHTNetwerkevent115.jpg

 HHTNetwerkevent119.jpg

Quantum Delta NL | Ulrich Mans

Ulrich Mans, Quantum Delta NL richtte zich op het belang van internationale samenwerking en riep organisaties op om deel uit te maken van de Quantum Supply Chain.

Onze aanpak richt zich op drie hoofdpunten: ten eerste, het prioriteren van strategische samenwerkingen met belangrijke landen, ten tweede, het ondersteunen van startups in een complexe geopolitieke omgeving; en ten derde, het creëren van zichtbare en unieke initiatieven zoals het Center for Quantum and Society om maatschappelijke gevolgen goed in te schatten en samen te werken met internationale organisaties.

Bekijk de presentatie

Einstein Telescope | Rob van der meer

Rob van der Meer, Einstein Telescope besprak het doel om wetenschappelijke waarde te maximaliseren door de technologie te verfijnen en toe te passen in diverse industriële en wetenschappelijke domeinen en nodigde de Nederlandse industrie om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de technologie.

Einstein Telescope heeft in de tweede ronde het voorstel ingediend en er is toegekend. We hebben toen 42 miljoen gekregen voor de voorstudie om Einstein Telescope naar Europa te krijgen. En een toezegging van 870 miljoen als die uiteindelijk in de regio gebouwd gaat worden.

Bekijk de presentatie

 HHTNetwerkevent127.jpg

 HHTNetwerkevent132.jpg

GroenvermogenNL | Koen Maassen

Koen Maassen, GroenvermogenNL vertelde ons meer over het programma, dat zich richt op het versnellen en opschalen van de groene waterstof-economie in Nederland.

We verdelen het GroenvermogenNL-programma in drie pijlers. Allereerst is er een R&D-tak die investeert in fundamenteel onderzoek, waaronder waterstoftoepassingen, transport, opslag en sociaal-economische aspecten. Daarnaast richten we ons op regionale investeringen met roadmaps die lokale behoeften en bedrijven in kaart brengen. En tot slot, kennisdeling via ons platform om expertise te delen en snel leren te bevorderen.

Bekijk de presentatie

Samen koers bepalen voor de komende jaren | Tjerk Opmeer

Tjerk Opmeer, Directeur-Generaal Innovatie & Kennis van het Ministerie van Economische Zaken gaf een update over de stand van zaken in Den Haag en focuste zich tijdens zijn interview op wat er al geïnvesteerd is in innovatie en hoe wij daar samen op voort kunnen bouwen als hightech-sector.

We gaan verder en bouwen op datgene wat er al staat. Met minder geld, maar wel met dezelfde passie en intensiteit. Er is ontzettend veel mooi werk in deze belangrijke sector waar we veel mee kunnen veranderen wat betreft de urgente transities. Ga daarmee verder.

HHTNetwerkevent138.jpg

Presentaties 12 Nationaal Groeifondsprogramma's

Voorafgaand aan het plenaire programma en tijdens het informele netwerkdiner deelden 12 Nationale Groeifondsprogramma’s uit ronde 1, 2 en 3 op het marktplein hun programma’s en waar je als kennisinstelling en bedrijf nog kan aansluiten.

Foto's NETWERKEVENT 2024

Video's NETWERKEVENT 2024