nl

Hoe we helpen

Complexe, maatschappelijke vraagstukken? Technologie biedt een uitkomst! Als één van de topsectoren zorgt Holland High Tech voor economische én maatschappelijke resultaten. Onze sleuteltechnologieën zijn daarin essentieel.

We verbinden, we zetten aan en we organiseren. Als drijvende kracht achter een groot aantal oplossingen in technologie en innovatie, zorgen wij ervoor dat alle schakels in de keten optimaal kunnen functioneren. Holland High Tech is je critical friend in de tech sector. We zetten druk waar nodig. Wij helpen het ecosysteem gezond te houden. We werken missiegedreven en kunnen daarom volledig inzetten op Holland High Tech als positieve kracht in de samenleving.

Student, minister, onderzoeker of manager: wij zorgen dat mensen kiezen voor tech. Human capital staat voor ons altijd hoog op de agenda. Holland High Tech schaalt op en inspireert. Technologie werkt voor ons allemaal. Succes komt niet vanuit één partij: een positieve, integrale impact met technologie en innovatie maken we samen.

Innovatiestimulering MKB (MIT)

Om aan de top te kunnen blijven meedraaien is het belangrijk om als MKB te blijven innoveren. Dat vindt de overheid ook, daarom is onder meer de regeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren opgezet. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt hiervoor verschillende instrumenten. Hier vind je alle actuele opties, via Holland High Tech (TKI HTSM) of direct via RVO.