nl

Learning Communities

Samen leren, werken en innoveren

Innovatie is de motor van economische groei, verduurzaming en vooruitgang. In een learning community werken bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen nauw samen en worden leren, werken en innoveren optimaal aan elkaar verbonden. Innovaties komen daardoor sneller tot ontwikkeling en vinden ook sneller hun weg in de praktijk van bedrijfsleven en onderwijs.

Contact

Heb je vragen over Human Capital? Stel ze aan onze expert:

Eva-van-der-boom-Pasfoto.png

Eva van der Boom (mail)
Human Capital Coördinator

Human Capital op YouTube

Bekijk onze video's over onze human capital aanpak op ons YouTube-kanaal.

Go!

Wat is een Learning community

Een Learning community is een plek waar optimale samenwerking tussen beroeps- en hoger onderwijs, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen vorm krijgt. En de plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen en innovaties sneller in de praktijk worden gebracht. We stimuleren learning communities in ons hele ecosysteem.

Ambitie topsectoren

Wij willen als topsectoren minimaal 100 publiek private samenwerkingsverbanden doorontwikkelen met kennis en tools over het beter verbinden van leren, werken en innoveren. Het uiteindelijke doel is het innovatievermogen van ons bedrijfsleven duurzaam te versterken.

Learning communities in de praktijk

In deze video's  nemen we je mee naar Learning Communities in Nederland die zijn ondersteund door Holland High Tech vanuit de Human Capital Actieagenda.

Learning communities in Nederland

Dit kaartje geeft een overzicht van Learning communities in Nederland. Daarnaast geeft het ook andere samenwerkingsvormen weer waar studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit bedrijfsleven en overheid samen investeren, experimenten en innoveren voor toekomstbestendig Nederland. Dit kaartje is samengesteld door Katapult, een netwerk van meer dan 450 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Team Human Capital Agenda

Eva
van der Boom
Human Capital Coördinator
Monique
van Haasteren
Human Capital project manager

Van start met een Learning community

Hoe kan de samenwerking tussen bedrijven, scholen en onderzoekers zich ontwikkelen tot een succesvolle Learning Community? De Actiescan Learning Community geeft inzicht in de 10 factoren die bepalend zijn voor het succes. De deelnemers ontdekken daarbij welke concrete stappen zij kunnen zetten om hun gezamenlijke doel te bereiken. Van start met een Learning communities? 

Klik hier