Nieuws Visie 2030 Duurzaamheid Klimaat Energietransitie

Op 21 augustus was de top van ChemistryNL over kritische grondstoffen in de energietransitie. Als onderdeel van de top ontving demissionair minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat de kennisagenda ‘Strategische autonomie van grondstoffen’ – een agenda waarmee de betrokken partijen de ontwikkeling van kennis willen stimuleren door samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen.

Lees verder

De kennisagenda is een initiatief van de Topsector ChemieNL en het Platform MaterialenNL, waarbinnen de Topsectoren ChemieNL, Energie en Holland High Tech samenwerken. De agenda is tot stand gekomen met bijdragen van ruim honderd collega-denkers en doeners uit het Nederlandse bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en de overheid. Tijdens de top in Den Haag overhandigde Jacqueline Vaessen, Lead Topsector Chemie, het document aan minister Adriaansens.

Minister Adriaansens:

Deze agenda komt op het perfecte moment. Kennisontwikkeling is essentieel voor het succes van onze grondstoffenstrategie. Het is niet alleen een technische agenda, maar ook een geopolitieke agenda. We weten dat we dit niet alleen kunnen doen als Nederland, of als Europa, en dat we een manier moeten vinden om samen te werken met de wereld om ons heen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we zullen slagen.

Nieuws Visie 2030 Duurzaamheid Klimaat Energietransitie