Digitalisering & Smart Industry Circulaire economie Energietransitie Sleuteltechnologieën Nieuws Nationale Technologie Strategie Valorisatie & Marktcreatie KIA Sleuteltechnologieën

De Nationale Technologiestrategie (NTS) bevat de tien technologiegebieden waarop Nederland de komende tijd extra focus wil leggen. Met het afronden van de agenda voor cybersecurity is de NTS nu compleet. De NTS beschrijft per onderwerp de betreffende sleuteltechnologie, de huidige positie van Nederland en de ambities voor 2035. 

Download NL versie 

Download EN versie

De NTS beschrijft op strategisch niveau de tien technologiegebieden en formuleert per gebied een ambitie. Met de KIA ST gaan we verder: we streven naar het opbouwen van een actie-agenda voor ieder onderwerp om daadwerkelijk handen en voeten te geven aan de (door)ontwikkeling van deze sleuteltechnologieën. Bij de uitwerking van deze actie-agenda’s spelen de relevante innovatie-ecosystemen de hoofdrol. Zij bepalen samen wat er moet gebeuren om met innovaties de gewenste impact voor Nederland te bereiken.

Informatiesessie: Van Nationale Technologiestrategie naar Actieagenda’s

Het KIA ST team organiseert op 27 juni om 12:30 uur voor het hele sleuteltechnologieveld een webinar over hoe deze actie-agenda’s ontwikkeld worden, welke stappen al gezet zijn en wat er nog aan staat te komen. Er wordt ook ingegaan op twee NTS-onderwerpen: Optical Systems and Integrated Photonics en Mechatronics and Optomechatronics.

Meer informatie & aanmelden

Digitalisering & Smart Industry Circulaire economie Energietransitie Sleuteltechnologieën Nieuws Nationale Technologie Strategie Valorisatie & Marktcreatie KIA Sleuteltechnologieën