Nieuws PPS financiering Visie 2030

Met de ingang van het Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027 is vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in 2024 de nieuwe Innovatieregeling voor Publiek Private Samenwerking (PPS-I) van start gegaan. Hiervoor is in totaal € 180 miljoen beschikbaar.

Naar de nieuwe Innovatieregeling voor Publiek Private Samenwerking (PPS-I)

Holland High Tech geeft voor onze hightech systemen- en materialen-sector invulling aan deze PPS-I regeling. Sinds 2024 doen we dit door het stimuleren van publiek private strategische programma’s (nieuw!) en projecten die:

  • bijdragen aan onze VISIE 2030 en de urgente transities waar we voor staan
  • innovaties ontwikkelen die binnen één of meerdere technologieën van onze sector vallen
  • bijdragen aan één of meerdere van de Kennis- en Innovatieagenda’s van het missiegedreven innovatiebeleid van de overheid
Nieuws PPS financiering Visie 2030