nl

Actueel dossier:
Groeifonds Quantum Delta

Quantumtechnologie is een sleuteltechnologie die radicaal nieuwe producten en diensten mogelijk maakt. Quantumcomputers, quantumsimulators, quantumnetwerken en quantumsensoren kunnen straks dingen die ‘klassieke’ apparaten niet kunnen, zoals het doorrekenen van moleculen en materialen en het zorgen voor een internet dat niet gehacked kan worden. We staan daarmee aan het begin van een technologierevolutie die verwacht wordt een grote bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld energie, voedsel en zorg.

Het Quantum Delta NL Programma krijgt 615 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds om Nederland te positioneren als een internationaal toonaangevend centrum en knooppunt voor quantumtechnologie: de Quantum Delta NL. De ambitie is om in zeven jaar een leidend Europees kenniscluster te ontwikkelen, met een bijdrage aan het bruto binnenlands product (bbp) van 5 tot 7 miljard euro en 30.000 hoogwaardige Nederlandse banen op de lange termijn. Het Quantum Delta NL-programma is een actieplan dat zich richt op alle schakels in het ecosysteem: van talent tot onderzoek en ondernemerschap en cleanroomfaciliteiten.

Doelen

Het programma voorziet onder andere in de doorontwikkeling van de quantumcomputer en het quantuminternet, open toegankelijk voor eindgebruikers in bedrijfssectoren en maatschappelijke sectoren, inclusief het onderwijs. Ook is in het kader van dit plan het ‘living lab quantum & society’ opgericht. Het zet in op een bloeiend ecosysteem waarin talent op alle niveaus wordt opgeleid en over de grenzen van instituties samenwerkt om een nieuwe Europese hightech-industrie te creëren.

Betrokken partijen

De uitvoering van het programma ligt in handen van stichting Quantum Delta NL, een brede samenwerking van kennisinstituten, bedrijven en maatschappelijke organisaties, waaronder QuTech (TU Delft en TNO), QuSoft (UvA en CWI), QT/e (Technische Universiteit Eindhoven), aQa (Universiteit Leiden), TNO, NanoLabNL, MinacNed, NanoNextNL, Braventure en Techleap. Vanuit de overheid zijn de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Defensie en NWO direct betrokken.

Cijfers

Marktonderzoekers voorspellen dat de markt voor quantumtechnologie de komende twintig jaar uitgroeit tot ruim 65 miljard USD, en in 2050 wereldwijd zo’n 300 miljard USD zal bedragen. Dit is ook de reden dat er wereldwijd door overheden en bedrijven fors wordt geïnvesteerd in quantumonderzoek en -innovatie.

Contact

Vragen? We helpen je graag verder. 

Stuur een mail

Groeifonds

Holland High Tech jaagt voor de groeifondsprojecten initiatieven aan en verenigt technologie-industrie en onderzoeksorganisaties in waardeketens. We agenderen voorstellen en breedgedragen programma’s, ondersteunen onderzoeksorganisaties en bedrijven bij het gezamenlijk uitwerken van hun plannen en werken aan draagvlak.

Nationaal Groeifonds

Meer over Quantum Delta

Naar de website

Thema's

Holland High Tech zorgt dat het ecosysteem zich kan richten op belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Met vijf grote thema’s brengen we de innovatiehelix tot leven. In dit dossier werken wij onder andere aan deze thema's: 

Duurzaamheid
Veiligheid

Technologieën

De technologieën die ontwikkeld worden in onze topsector hebben een groot aantal toepassingen en zijn overal in de samenleving terug te vinden. Dit dossier zijn de volgende relevante technologieën betrokken.

Fotonica
Halfgeleidermachines
Veiligheidstechnologie

Actuele dossiers

Wat speelt er in het ecosysteem? Blijf op de hoogte van de meest up-to-date ontwikkelingen in onze topsector en ontdek de laatste hightechtoepassingen en lopende onderzoeken.

Naar de actuele dossiers