nl

Actueel dossier:
Breedgedragen Programma MedTech NL

Samen langer gezond blijven, samen innoveren!

Medische technologie biedt enorme kansen voor de gezondheid van de mens, zorg en economie. De toekomst van gezondheid en zorg ligt zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis en is georganiseerd rondom de mens.

Mensen die langer gezond zijn, hebben minder last van een behandeling en houden meer regie over hun eigen leven. Daardoor zijn ze gelukkiger, productiever en kunnen meer en langer participeren in de samenleving en economie. MedTechNL voorziet een toekomst waarin ziektes worden gesignaleerd voordat er symptomen ontstaan, waarin medische behandeling vroegtijdig en effectief start, in of dicht bij huis in plaats van in het ziekenhuis.

Met een toonaangevend ecosysteem voor medische technologie zet MedTechNL erop in om mensen uit het ziekenhuis te houden en de kosten van de gezondheidszorg te verlagen. Als consortium willen we bijdragen aan een wezenlijke verandering in de zorg. We naderen de grenzen van ons huidige zorgstelsel, met het risico dat het in de toekomst niet langer betaalbaar en bemensbaar zal zijn. Met de inzet van medische technologie kunnen we het tij keren. De activiteiten zijn gericht op drie pijlers:

  • preventie en vroegtijdige diagnose
  • behandeling binnen een ziekenhuis met minimale schadelast
  • het monitoren en behandelen van patiënten in hun eigen leefomgeving

Deze programmalijnen zijn ingegeven vanuit de gedachte dat de toekomst van de gezondheidszorg en zorg vooral buiten het ziekenhuis ligt. En dat de mens daarin centraal moet staan.

Het Breed Gedragen Programma (BGP) MedTechNL heeft een omvang van in totaal 250 tot 300 miljoen euro tot en met 2030. Hiermee willen we de innovatie-infrastructuur en innovatieprogramma's realiseren om het toekomstbeeld van gezondheid en zorg waar te maken, en van Nederland hét leidende medtech ecosysteem van Europa te maken.

Binnen MedTechNL werken onder meer bedrijven, Universitair Medische Centra, ziekenhuizen, zorgcentra, technische universiteiten, hogescholen, TNO, gezondheidsfondsen en allerlei beleidspartijen samen aan dit BGP. Holland High Tech is een van de vier topsectoren die samenwerken binnen MedTechNL. 

Contact

Vragen? We helpen je graag verder. 

Stuur een mail

Breed Gedragen Programma's

Holland High Tech coördineert de uitvoering van de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën met meerdere Breed Gedragen Programma's (BGP's). Deze BGP's hebben een wetenschappelijke basis in onze sleuteltechnologieën, met één of meerdere toepassingsdomeinen én commitment van partners binnen het Kennis en Innovatie Convenant. 

Meer over MedTechNL

Naar de website

Thema's

Holland High Tech zorgt dat het ecosysteem zich kan richten op belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Met vijf grote thema’s brengen we de innovatiehelix tot leven. In dit dossier werken wij onder andere aan deze thema's: 

Gezondheid

Technologieën

De technologieën die ontwikkeld worden in onze topsector hebben een groot aantal toepassingen en zijn overal in de samenleving terug te vinden. Dit dossier zijn de volgende relevante technologieën betrokken.

Electronica
Geavanceerde meetapparatuur
Gezondheidstechnologie

Actuele dossiers

Wat speelt er in het ecosysteem? Blijf op de hoogte van de meest up-to-date ontwikkelingen in onze topsector en ontdek de laatste hightechtoepassingen en lopende onderzoeken.

Naar de actuele dossiers