Human Capital Agenda

Technici zijn essentieel

Technici zijn nodig om die technologische oplossingen te bedenken, maken en onderhouden. Het tekort aan technisch talent is groot en wordt steeds nijpender. Technici spelen een essentiële rol in het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen. Holland High Tech en onze partners zien de mens als sleutel voor de maatschappelijke transities, net zoals we technologieën als sleutel hebben benoemd.

Talent is dé sleutel voor maatschappelijke uitdagingen

Wat moet er gebeuren? De instroom en doorstroom in het technisch onderwijs moet sterk worden vergroot. Hiervoor moeten we het onderwijs maar ook de aansluiting op de werkomgeving erna structureel anders organiseren, met meer ruimte voor diversiteit, toegankelijkheid, leren en werken samen en bevordering van om- en bijscholing. Dit onderwijs van de toekomst wordt vormgegeven in learning communities, aantrekkelijke hybride leeromgevingen voor innovatie waar opleidingen samen werken en leren.

Holland High Tech Human Capital actieplan

Samen met alle andere topsectoren streven we naar voldoende gekwalificeerde medewerkers die een leven lang blijven leren, groeien en meebewegen met technologische innovatie. Onze gezamenlijke ambitie in de Roadmap Human Capital Topsectoren 2020 - 2023 Samen aan de slag is ‘toekomstbehendige’ beroepsbevolking de voorwaarde voor een florerende economie en positieve maatschappelijke dynamiek.

Verandering vraagt om actie. Holland High Tech draagt bij aan structurele transitie in Human Capital en aan de gezamenlijke roadmap via een eigen actieplan human capital. In onze actieagenda staan vier zaken centraal:

 1. Verbinden & samenwerken
  We verbinden de human capital activiteiten en werken samen met alle topsectoren zodat we met elkaar meer impact hebben
 2. Meer vrouwen en meiden in techniek
  We zetten ons in om techniek en technologie aantrekkelijker te maken voor meiden en vrouwen 
 3. MBO & HBO
  We werken samen met opleidingen in het MBO en HBO om aantrekkelijke opleidingen te ontwikkelen met voldoende ruimte om mee te bewegen met de innovaties in onze topsector
 4. Learning communities
  Learning Community is een plek waar optimale samenwerking tussen beroeps- en hoger onderwijs, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen vorm krijgt. En de plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen en innovaties sneller in de praktijk worden gebracht. We stimuleren learning communities in ons hele ecosysteem. Wil je meer weten? Klik hier voor meer uitleg, video's en de kaart van Nederland met alle Learning Communities in het Holland High Tech ecosysteem.

Samenwerking met partners

Wij hebben intensieve contacten met FME, Metaalunie, NAG, Brainport Industries, RAI Automotive Industry NL, Automotive Center of Expertise, Smart Industry en alle human capital coördinatoren van de gezamenlijke topsectoren. Meer weten of meedoen? 

Neem contact met ons op

Contact

Eva van der Boom
Human Capital Coördinator
Tel: +316 516 874 91

Stuur een mail

Human Capital Actieagenda

Van en voor de topsector Holland High Tech, onderdeel van Roadmap Human Capital Topsectoren 2020-2023

Download hier

Roadmap 

Roadmap Human Capital Topsectoren 2020 - 2023: Samen aan de slag

Download hier

Team Human Capital Agenda

Eva
van der Boom
Human Capital Coördinator
Monique
van Haasteren
Human Capital project manager