nl

Kennis- en Innovatieagenda
HTSM 2018-2021

De Kennis- en Innovatieagenda High Tech Systemen en Materialen 2018-2021 combineert de prioriteiten uit het regeerakkoord van 2017 met de ervaring van de Topsector met publiek-private samenwerking. Deze Kennis- en Innovatieagenda (KIA) formuleert kansen voor technologieën binnen het missiegedreven innovatiebeleid en de invulling voor maatschappelijke thema's in nationale en regionale agenda's. Deze KIA vormt bovendien een solide kennisbasis voor toepassingsgericht onderzoek naar sleuteltechnologieën, ondersteund door beleid op de inzet van ‘het menselijke kapitaal’, internationalisering en marktbewerking. Een KIA-update is gepland voor 2023.

Om de interactie tussen de voornaamste belanghebbenden op het gebied van sleuteltechnologieën te vergemakkelijken, heeft Holland High Tech een indeling gemaakt in de thema's gezondheid, veiligheid, klimaat (inclusief energie en water), mobiliteit en duurzaamheid (inclusief circulaire economie en voedsel).

Deze maatschappelijke thema's worden mogelijk gemaakt door zogenoemde roadmaps: onze routekaarten voor de technologieën. Elke roadmap wordt beheerd door een speciaal team van deskundigen van bedrijven en onderzoeksinstellingen. 

Contact

Vragen over de Kennis- en innovatieagenda High Tech Systemen en Materialen 2018-2021?

Stuur een mail 

KIA HTSM
2018-2021

Download

Wat is een Kennis- en Innovatie Agenda?

Met het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid heeft het kabinet een nieuwe aanpak voor de topsectoren en het innovatiebeleid geformuleerd. Economische kansen en maatschappelijke opgaves zijn in deze aanpak twee kanten van dezelfde medaille. Het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleidomvat 25 missies verdeeld over 4 maatschappelijke thema's. Sinds 2019 werken de topsectoren samen aan Kennis- en Innovatie Agenda’s (KIA's) voor ieder maatschappelijk thema en voor sleuteltechnologieën en maatschappelijk verdienvermogen als onderliggende thema's.

Lees meer

Actuele dossiers

Wat speelt er in het ecosysteem? Blijf op de hoogte van de meest up-to-date ontwikkelingen in onze topsector en ontdek de laatste hightechtoepassingen en lopende onderzoeken.

Naar de actuele dossiers