nl
Groeifonds project spreekuur

Agenda

26 februari 2024, 11:00 - 29 februari 2024, 16:30
Extern evenement Online

Groeifonds project spreekuur

Op 26 en 29 februari zullen er online vragenuren zijn voor organisaties die bezig zijn met het uitwerken van een projectvoorstel voor het Nationaal Groeifonds. Deze inhoudelijke vragenuren worden aangeboden in de weken na het Kamerdebat over het verdienvermogen op 14 februari.

Vragensessies op maandag 26 februari

Op maandag 26 februari staan drie online vragensessies gepland met de volgende thema’s: 

  • Human Capital (11:00 – 12:00). Hier kunt u vragen stellen over de human capital activiteiten in uw voorstel. Bijvoorbeeld: wat is een goede human capital analyse? Hoe zorg je voor voldoende vertrouwen in een goede uitvoering van de human capital activiteiten? Hoe maak je inzichtelijk dat de activiteiten voldoende bijdragen aan het opvangen van de toekomstige arbeidsmarktvraag? Hoe speel je goed in op zowel krappe als ruime arbeidsmarkt?
  • Subsidieroute (13:00 – 14:00). Tijdens deze sessie kunt u al uw vragen stellen met betrekking tot de subsidieroute. Bij de subsidieroute dient u als veldpartij (zo noemen we instellingen of ondernemingen) een eigen voorstel in. Dit is anders bij de departementale route, waarbinnen departementen een voorstel indienen.
  • Duurzaam verdienvermogen (15:30 – 16:30). Tijdens deze sessie kunt u vragen stellen over de informatie die u moet opnemen in uw voorstel om de economische en maatschappelijke effecten ervan goed te kunnen onderbouwen.

Vragensessies op donderdag 29 februari

Op donderdag 29 februari staan twee online vragensessies gepland met als thema’s:

  • Valorisatie (13:00 – 14:00). Voor al uw vragen over uw valorisatiestrategie. Bijvoorbeeld: hoe zorg je voor een impact validerende aanpak? Hoe dient valorisatie terug te komen in de governance? Hoe laat je zien dat je begrijpt hoe valorisatie werkt in jouw sector?
  • Internationalisering (15:00 – 16:00). Voor onder meer vragen als hoe breng je goed de internationale ontwikkelingen in kaart? Hoe zorg je voor goede budgettaire inbedding van internationale activiteiten? Waar kun je waarvoor terecht tijdens de uitwerking van internationale onderdelen van het voorstel?

Aanmelden

Meer informatie

Volg ons!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn