nl
Informatiesessie KIA ST: Van Nationale Technologiestrategie naar Actieagenda’s

Agenda

27 juni 2024, 12:30 - 13:30
Holland High Tech evenement Online

Informatiesessie KIA ST: Van Nationale Technologiestrategie naar Actieagenda’s

De Nationale Technologiestrategie (NTS) prioriteert 10 (sleutel)technologieën die een grote bijdrage leveren aan ons verdienvermogen, cruciaal zijn voor maatschappelijke uitdagingen, belangrijk zijn voor de nationale veiligheid en Nederlands technologisch leiderschap mogelijk maken. Per prioriteit formuleert de Nationale Technologiestrategie één agenda met ambities: stippen op de horizon. Om daar te komen moet per onderwerp het relevante innovatie-ecosysteem gezamenlijk komen tot een plan om de belangrijkste uitdagingen het hoofd te bieden en de inspanningen daarop focussen. Wat is er nodig om dit te bereiken?

Do 27 juni 2024 | 12:30 - 13:30 uur | Webinar

Actieagenda's en de KIA ST

De KIA Sleuteltechnologieën bouwt voort op de agenda’s en ambities van de NTS. Per technologie ambiëren we een actieagenda waarin alle belangrijke betrokken partijen uit het veld beschrijven wat de belangrijkste uitdagingen zijn om de NTS-ambities voor deze sleuteltechnologie te vervullen en welke activiteiten daarvoor worden ingezet. Hierbij zijn wij complementair aan al bestaande en toekomstige initiatieven op nationaal (zoals Nationaal Groeifonds-programma’s) en internationaal (zoals IPCEI’s) niveau.

Als eerste worden actieagenda’s opgesteld voor de NTS-technologieën Optical Systems and Integrated Photonics en Mechatronics and (opto)mechatronics. De komende tijd zullen ook de andere actieagenda’s gefaseerd worden opgestart.

In deze online informatiesessie informeren we iedereen uit het brede sleuteltechnologieveld over deze ontwikkelingen: 

  • Waarom ontwikkelen wij deze actieagenda’s vanuit de KIA ST en op welke manier doen we dat?
  • Welke (financiële) instrumenten zien we voor de uitvoering van de agenda’s?
  • Hoe zijn we tot de keuze voor eerste twee onderwerpen van actieagenda’s gekomen 

Programma

12:30 | Opening en welkom | Koen Vermeer, programmamanager Holland High Tech

12:35 | Inleiding en achtergrond van de KIA ST actieagenda’s | Leo Warmerdam, directeur Holland High Tech 
Vanuit de KIA ST initiëren we het ontwikkelen van actieagenda’s voor alle prioritaire (sleutel)technologieën. Wij gaan in op de doelen, scope en deliverables van de actieagenda’s en op welke wijze de actieagenda’s worden gevormd. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijke (financiële) instrumenten die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de agenda’s en de keuze van de eerste twee onderwerpen.

12:50 | Actieagenda Optical systems and integrated photonics | Wilbert IJzerman, hoogleraar Illumination Optics bij TU/e en afdelingshoofd Lighting Technology bij Signify
De belangrijkste doelen en uitdagingen voor het ecosysteem rondom de NTS-technologie Optical Systems and Integrated Photonics worden toegelicht, evenals de vorming van de actieagenda.

13:00 | Actieagenda Mechatronics and (opto)mechatronics | Gregor van Baars, System Engineer bij TNO Technical Sciences
De belangrijkste doelen en uitdagingen voor het ecosysteem rondom de NTS-technologie Mechatronics and (opto)mechatronics worden toegelicht, evenals de vorming van de actieagenda.

13:10 | Volgende stappen actieagenda’s | Leo Warmerdam, directeur Holland High Tech 
De planning van alle actieagenda’s en de mogelijkheden om aan te sluiten en mee te denken voor iedereen uit het brede sleuteltechnologieveld worden besproken.

13:20 | Vragen en afsluiting 

Aanmelden

Je kan je aanmelden voor deze informatiesessie via de onderstaande knop. Ken je iemand die ook interesse heeft in de ontwikkelingen rondom de Nationale Technologiestratie en de KIA ST? Zij zijn van harte welkom.  

Klik hier om je direct aan te melden

Nationale Technologiestrategie (NTS)

Deze strategie beschrijft tien prioritaire sleuteltechnologieën met bijbehorende agenda’s die de overheid heeft uitgewerkt. Deze technologieën hebben een sterke basis in Nederland. Ze dragen nadrukkelijk bij aan ons verdienvermogen en aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen. Ze zijn van belang voor de nationale veiligheid en het verminderen van ongewenste strategische afhankelijkheden. De NTS helpt om invulling te geven aan het strategisch technologie-, innovatie- industrie- en ondernemerschapsbeleid. 

Volg ons!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn