KIA-Veiligheidssymposium

Agenda

23 maart 2023
Holland High Tech evenement Security Delta, Den Haag

KIA-Veiligheidssymposium

Symposium Space, Data en Intelligence | KIA-Veiligheid

Hoe blijven we ‘always ahead of the threat’? Hoe kunnen we onze opsporingsmethoden verbeteren met de nieuwste innovaties uit de ruimtevaart en data science? Hoe kunnen kennisinstellingen hieraan bijdragen en welke rol kan het bedrijfsleven spelen? Spar hierover met ons mee op 23 maart tijdens het KIA-Veiligheidssymposium!

Veiligheid is een van de vier maatschappelijke thema’s in het missiegedreven innovatiebeleid van de overheid. In de Kennis- en Innovatieagenda Veiligheid (KIA-V) stimuleren we slimme samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid om innovaties die bijdragen aan een veiliger samenleving en een weerbaarder Nederland mogelijk te maken. Zo creëren we economische kansen, ook op de exportmarkt. De missies Space en Data & Intelligence van de KIA-V nodigen u graag uit bereikte resultaten en ontwikkelingen te presenteren. Verder sparren we graag met u over uw strategische en operationele (informatie)behoeften en hoe deze vervuld kunnen worden in de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap. Uw input is waardevol op weg naar de herijking van de KIA-V in 2023.

Voor wie?

Dit event is geschikt voor beleidsmedewerkers en uitvoeringsorganisaties van de overheid, bedrijven en onderzoekers.

Meer informatie

Volg ons op LinkedIn

Meer nieuws en evenementen delen we via onze LinkedIn-pagina.

Go!