Kick-off event: Samen aan het werk voor de energietransitie

Agenda

9 december 2022, 14:00 - 16:00
Extern evenement Zalen van Zeven, Utrecht (NL)

Kick-off event: Samen aan het werk voor de energietransitie

Op vrijdag 9 december om 14:00-16:00 uur organiseren de Topsector Energie, GroenvermogenNL en Regieorgaan SIA een gezamenlijk event waar de aftrap wordt gegeven voor een gecoördineerde aanpak voor de human capital agenda energietransitie. De energietransitie is urgent en vraagt een grote inspanning van ons allemaal.

Het is nu zaak de krachten te bundelen. Een gecoördineerde aanpak waarbij de verschillende programma’s zoals de Nationale LLO-Katalysator, AiNed, Opschaling PPS-beroepsonderwijs, Just Transition Fund en de HCA’s van de topsectoren Chemie en HTSM met regionale overheden, scholen en het mkb optrekken met als gezamenlijk doel: voldoende opgeleid personeel om de energietransitie mogelijk te maken.

Programma

  • Dr. Lisa Peters leidt het evenement.
  • Paulien Herder opent het evenement en deelt haar visie over HCA in de energietransitie.
  • Peter Molengraaf en Marsha Wagner overhandigen het gedragen advies voor een gecoördineerde aanpak aan Sandor Gaastra.
  • Zes hogescholen presenteren hun plan om met een liaisons-functie samen te werken met bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders aan regionale roadmaps. Zij zullen gezamenlijk twee nationale plannen presenteren: het opstellen van een kennisplatform en verdere professionalisering van de learning communities. Deze samenwerking bekrachtigen zij tijdens het evenement.
  • Na afloop is er een feestelijke netwerkborrel.

Meer informatie en inschrijven

Volg ons op LinkedIn

Meer nieuws en evenementen delen we via onze LinkedIn-pagina.

Go!