Matchmaking KIC 'Sleuteltechnologieën voor minimaal invasieve interventies in de zorg'

Agenda

17 maart 2022, 14:00 - 16:00
Extern evenement Online

Matchmaking KIC 'Sleuteltechnologieën voor minimaal invasieve interventies in de zorg'

De KIC-call ‘Sleuteltechnologieën voor minimaal invasieve interventies in de zorg’ richt zich op het ontwikkelen van slimme medische technologie die effectieve interventies met minimaal ingrijpende middelen en methoden mogelijk maakt met als doel nevenschade voor de patiënt te beperken. 

Multidisciplinaire samenwerking

Tijdens de online matchmaking-/ voorlichtingsbijeenkomst op 17 maart 2022 (14.00-16.00 uur), krijgen geïnteresseerden meer informatie over de call. Binnen de consortia worden als voorwaarden gesteld dat er samenwerking is met een zorginstelling en dat zowel klinische als technische onderzoekers zijn aangesloten. De bijeenkomst beoogt nieuwe verbindingen te leggen en multidisciplinaire samenwerking te bevorderen om zo te komen tot geïntegreerde onderzoeksvoorstellen. Door verschillende partijen bij elkaar te brengen, ontstaan nieuwe consortia die zich richten op innovatief onderzoek.

Ook partijen (zoals bijvoorbeeld MKB, zorginstellingen, patiëntorganisaties) die zelf niet beogen te gaan indienen zijn uitgenodigd bij de matchmaking. Zij kunnen zich aansluiten bij een consortium.

  • Datum: 17 maart 2022
  • Tijd: 14.00-16.00 uur
  • Deadline aanmelden: 10 maart 2022

Meer informatie en aanmelden

Volg ons op LinkedIn

Meer nieuws en evenementen delen we via onze LinkedIn-pagina.

Go!