Nieuws KIA Veiligheid Nationale Technologie Strategie Digitalisering & Smart Industry Veiligheid Valorisatie & Marktcreatie Visie 2030 KIA Sleuteltechnologieën Veiligheidstechnologie Sleuteltechnologieën

De voortschrijdende digitalisering leidt tot een groeiend belang van cybersecurity voor Nederland; dit wordt nog eens versterkt door geopolitieke factoren. De Nationale Technologiestrategie (NTS) noemt daarom Cybersecurity Technologies als één van de tien belangrijke onderwerpen. Maar een agenda, zoals voor de andere negen onderwerpen werd gepubliceerd als onderdeel van de NTS, ontbrak nog. Met de publicatie van de Agenda Cybersecurity Technologies wordt dit gat nu gedicht. De agenda bevat een beschrijving van het onderwerp, een analyse van onze huidige positie en de ambities van Nederland voor deze technologie. De NTS-agenda’s bieden een basis voor strategische keuzes voor de (door)ontwikkeling van deze technologieën.

Naar de Agenda Cybersecurity Technologies

Cybersecurity is een belangrijk onderwerp voor de hightech maakindustrie: hightechbedrijven zijn tenslotte sterk gedigitaliseerd en daarmee afhankelijk van veiligheid is zowel het fysieke als het digitale domein. Daarnaast kennen hun producten vaak zowel fysieke als digitale componenten, waardoor ook digitale productveiligheid essentieel is. Wet- en regelgeving stuurt daar in toenemende mate ook op aan. Holland High Tech is daarnaast de coördinator van twee Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). Vanuit zowel de KIA Sleuteltechnologieën als de KIA Veiligheid wordt gestuurd op de (door)ontwikkeling van Cybersecurity Technologies.

Nieuws KIA Veiligheid Nationale Technologie Strategie Digitalisering & Smart Industry Veiligheid Valorisatie & Marktcreatie Visie 2030 KIA Sleuteltechnologieën Veiligheidstechnologie Sleuteltechnologieën