Nieuws

Patiëntvriendelijke screening van borstkanker, blockchain voor een duurzame bouwsector, een sensor waarmee dierziektes eerder opgespoord kunnen worden, plaats-delict onderzoek met een chip en optische monitoring voor een betere controle van de voedsel- en waterkwaliteit. Dat zijn de onderwerpen van de vijf projecten die vandaag 25.000 euro ontvingen van Holland High Tech.

Met het geld starten de onderzoeksteams hightech samenwerkingsprojecten die passen bij de roadmaps van de topsector HTSM en bijdragen aan de missies en thema's uit het nieuwe topsectorenbeleid. Een commissie met industriële, academische en departementale vertegenwoordigers heeft een zorgvuldige afweging tussen de inzendingen gemaakt. Criteria waren de kwaliteit van zowel het projectplan als het consortium, de originaliteit van de oplossing en de potentiële impact van het plan. 

Sensor System for EarlyDetection of Veterinary Diseases

De samenwerkende partners investeren het kiem-geld van TKI HTSM in onderzoek naar een sensor waarmee dierziektes eerder opgespoord kunnen worden. De sensor moet de specifieke geur, die gepaard gaat met de ziekte van een dier, kunnen opvangen en meten.

  • Thema: Landbouw, Water en Voedsel
  • Partners: Cas Damen (Hogeschool Saxion), René Heideman (LioniX), Sissi de Beer (Universiteit Twente), Berrian Lammers (AviVet B.V.)

Photonic Chips for Life

De TU Eindhoven en chipbedrijf LioniX onderzoeken in dit project of met geïntegreerde fotonica een nieuwe generatie, kosten-efficiënte, sensoren kan worden ontwikkeld voor het monitoren van de voedsel- en waterkwaliteit.

  • Thema: Landbouw, Water en Voedsel
  • Partners: Andrea Fiore (TU/e), Douwe Geuzebroek (LioniX)

Plaats delict onderzoek op een chip: Single cell analyse met behulp van microfluïdische systemen

Het lectoraat Advanced Forensic Technology van Hogeschool Saxion/Politieacademie en het microtechnologiebedrijf Micronit besteden het kiem-geld aan het ontwikkelen van een systeem waarmee lopende zaken en cold cases in rechercheonderzoek sneller worden opgelost. Zij passen bestaande microbiologische technieken als single cell amplificatie (vermeerdering) toe om de problemen van mengprofielen en te weinig DNA weg te nemen. En door gebruik van een lab-on-a-chip systeem wordt het proces minder arbeidsintensief en is de kans op contaminatie miniem.

  • Thema: Veiligheid
  • Partners: Jaap C. Knotter (Hogeschool Saxion/ Politieacademie), Brigitte Bruijns (Micronit Microtechnologies)

Blockchain voor een duurzame bouwsector

In dit project gaan de partners onderzoeken of zij met blockchain een veilig en betrouwbaar gebouwenpaspoort kunnen ontwikkelen. Een gebouwenpaspoort waarin de verschillende ketenpartners in de bouw informatie met elkaar kunnen delen, zorgt voor minder materiaalverspilling en dat er uiteindelijk duurzamer gebouwd kan worden.

  • Thema Klimaat & Circulaire Economie
  • Partners: Jan Veuger (Hogeschool Saxion), Robert R.O. Hehakaya (Viggen Group),  Antony Chang (2local)

Early Warning Scan: vroegtijdige opsporing van borstkanker met behulp van 3D scanning en kunstmatige intelligentie

Het team van de Early Warning Scan wil werken aan een veilige, contact- en stralingsloze methode om vrouwen van alle leeftijden te kunnen screenen op borstkanker. De methode maakt gebruik van 3D scantechniek en interpreteert de zo verkregen data met behulp van kunstmatige intelligentie.

  • Thema:  Gezondheid en Zorg
  • Partners: Daan Kolkman (Jheronimus Academy for Data Science), Tom Sanders (XYZ lmaging), Yvonne van Riet (Catharina Kanker Instituut), Paul Evans (bedrijfsadviseur)

Item Editie NL

Editie Nl besteedde aandacht aan HTSM-prijswinnaar Tom Sanders van de 'Early Warning Scan’. In de reportage zie je hoe hij op het idee is gekomen om bestaande 3D-technieken uit de automotive-industrie te gebruiken om borstkanker op te sporen. Bekijk de korte video.


Topsectorenbeleid

Het afgelopen jaar hebben de topsectoren gewerkt aan een missiegedreven innovatiebeleid met 25 missies voor de toekomst. De missies richten zich op een klimaatbestendig, waterrobuust, duurzaam, gezond en veilig Nederland. Centraal in dit beleid staan sleuteltechnologieën en vier maatschappelijke thema’s: (1) Energietransitie & duurzaamheid, (2) Landbouw, water & voedsel, (3) Gezondheid & zorg en (4) Veiligheid. Het resultaat van dit werk is te lezen in nieuwe Kennis en Innovatie agenda’s (KIA’s).

Kiem-geld voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen

Holland High Tech ondersteunt het nieuwe topsectorenbeleid en wil de wetenschap daar actief bij betrekken. Het TKI (Topconsortium Kennis & Innovatie) HTSM heeft daarom een open call uitgezet waarin wetenschappers een onderzoeksbedrag van € 25.000,- kunnen winnen als ‘kiem-geld’. Dat is startgeld om een publiek-privaat R&D programma uit te werken dat past bij de roadmaps van de topsector HTSM en de maatschappelijke missies van het topsectorenbeleid. Daarnaast is het belangrijk dat er aan het samenwerkingsverband minstens één ondernemer meedoet.

 
Nieuws