Frankrijkplan voor handel en innovatie aangeboden aan ISO commissie

Nieuwsbericht

20 april 2021

Frankrijkplan voor handel en innovatie aangeboden aan ISO commissie

Internationale – meerjarige - samenwerkingsverbanden zijn van groot belang voor Nederland. De Topsector High Tech Systemen en Materialen heeft hiertoe afgelopen jaar twee strategische instrumenten ontwikkeld: een Duitslandplan en een Frankrijkplan. Het Frankrijkplan richt zich op de behoeften van Frankrijk voor oplossingen op het gebied van Energie (Durabilite) en Digitalisering. 

 

Internationale – meerjarige - samenwerkingsverbanden zijn van groot belang voor Nederland. De Topsector High Tech Systemen en Materialen heeft hiertoe afgelopen jaar twee strategische instrumenten ontwikkeld: een Duitslandplan en een Frankrijkplan. Deze plannen zijn in samenwerking met de HTSM branches (technologieën) geformuleerd.

Op 20 april is het HTSM Frankrijkplan door Carina Weijma, plv. Trekker Internationaal van de Topsector HTSM, aangeboden aan de nationale ISO Commissie (Internationaal Strategisch Orgaan). Het Frankrijkplan richt zich op de behoeften van Frankrijk voor oplossingen op het gebied van Energie (Durabilite) en Digitalisering. Internationale handel wordt hierin gekoppeld aan innovatie op de korte, middellange en lange termijn.

De HTSM sectoren luchtvaart, automotive, lichtgewicht materialen en fotonica werken samen aan internationale roadmaps om hun focus thema’s in Frankrijk nader uit te werken. Deze sleuteltechnologieën zijn van groot belang voor de HTSM internationaliseringsagenda.

De uitwerking van deze ‘Markt/Thema combinatie‘ vindt plaats in nauwe publiek-private samenwerking met de ministeries van EZK en Buitenlandse Zaken, RVO, NLinBusiness, de Innovatieraad en Handelsraad van de ambassade in Parijs en de betrokken HTSM sectoren. Voor de uitwerking van dit meerjarige streven – en cross-border programma’s met Franse partners - zijn bilaterale innovatiemiddelen benodigd. Deze strategische uitwerking is een stap naar het doel van de Topsector HTSM om innovatie om te zetten in valorisatie en daarmee handel en banen te creëren.