De derde HiTMaT Call is geopend. De HiTMaT is een competitie tussen de beste R&D voorstellen voor high tech PPS die oplossingen bieden voor de maatschappelijke thema’s en missies van Nederland.

Om het belang van hightech innovatie in de maatschappelijke thema's en missies duidelijk te maken én aan te jagen organiseert Topsector HTSM jaarlijks de HiTMaT Call, een stimuleringsprogramma om consortia te inspireren tot kansrijke hightech oplossingen in PPS onderzoeksprogramma's.

€ 25.000 kiemgeld
Onderzoeksorganisaties (definitie RVO) kunnen een bedrag van € 25.000 aan kiemgeld winnen voor de opstart van een publiek-privaat R&D samenwerkingsproject. Dit samenwerkingsproject moet door minimaal twee deelnemers worden uitgevoerd. Een Nederlandse onderzoeksorganisatie dient als hoofdaanvrager een HiTMaT voorstel in te dienen. Minimaal één Nederlands bedrijf is daarbij medeaanvrager. 

In geval de ondernemer een MKB-onderneming vertegenwoordigt die een substantiële rol vervult in dit samenwerkingsproject, kan een extra budget worden aangevraagd van maximaal € 10.000 (voor de onderzoeksorganisatie).

Projectvoorstellen kunnen worden ingediend vanaf 7 april via de website van Holland High Tech. De deadline voor het indienen van aanvragen is 18 mei 2021, 14.00 uur CEST.

 

Meer over de HiTMaT 2021 Call