Kijk terug: webinar NXTGEN HIGHTECH

20 april 2021

Kijk terug: webinar NXTGEN HIGHTECH

Nederland is internationaal koploper in ultranauwkeurige hightech equipment. Daarmee levert de Nederlandse hightech industrie een belangrijke bijdrage aan de welvaart en het verdienvermogen van Nederland. Maar de continuïteit van deze positie is niet vanzelfsprekend. Extra inzet is nu nodig.

Topsector HTSM heeft in nauwe samenwerking met kennisinstellingen, overheden, bedrijfsleven en collega topsectoren de ontwikkeling van dit breed gedragen programma in gang gezet om de volgende generatie hightech equipment voor deze industrietak te gaan ontwikkelen. Het BGP is geaccepteerd in de KIA Sleuteltechnologieën.

Lees meer