Koninklijk Paar neemt deel aan Duits-Nederlands Waterstofsymposium

Nieuwsbericht

5 juli 2021
Duurzaamheid Gezondheid Klimaat Mobiliteit Nieuws Internationalisering

Koninklijk Paar neemt deel aan Duits-Nederlands Waterstofsymposium

Nederlands-Duitse Innovatie & Technologiepact

Afgelopen januari ondertekenden Duitsland en Nederland het Nederlands-Duitse Innovatie & Technologiepact. Met deze ondertekening toonden beide landen hun commitment aan verregaande samenwerking op het gebied van mobiliteit, zorg, smart industry en energietransitie. Een belangrijk thema binnen deze samenwerking is waterstof. Tijdens het Staatsbezoek stellen de ondertekenaars van het pact – waaronder Theo Henrar als voorzitter van FME en Smart Industry – de ambities voor de komende maanden vast.

 

Staatsbezoek

Het Koninklijk Paar brengt van 5 tot 7 juli 2021 een Staatsbezoek aan Berlijn. Onderdeel van dit bezoek is een economisch programma waarin doorgepakt wordt op de afspraken uit het Duits-Nederlandse Innovatie- en Technologiepact, met als speerpunt het thema waterstof.

Waterstof voor een duurzaam energiesysteem

Waterstof vormt een van de pijlers van de energietransitie én kan de groeimotor zijn voor een nieuwe economie. Duitsland als Nederland zijn goed gepositioneerd om de waterstofmarkt succesvol te ontwikkelen. Door onze krachten te bundelen, kunnen we elkaar versterken.

Programma

Met een online waterstofsymposium live uit Berlijn wordt de Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van onder meer waterstofproductie, internationale importketens, waterstofinfrastructuur en toepassingen in de industrie en transportsector aangejaagd. Tijdens dit symposium worden activiteiten gepresenteerd waarin FME en haar leden direct betrokken zijn, zoals Green Shipping Waddenzee en het Elektrolysers Makersplatform NL.

Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander en Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Máxima zullen het symposium bijwonen.

De taal van het evenement is Engels.

Meer informatie en programma

Duurzaamheid Gezondheid Klimaat Mobiliteit Nieuws Internationalisering

Volg ons op YouTube

Bekijk onze video's over hightech innovaties en samenwerkingen. Abonneer je op ons YouTube-kanaal.

Go!