KIA Sleuteltechnologieën Nieuws

Binnen de NWO call ‘Sleuteltechnologieën (KIC)’ zijn acht onderzoeksprojecten gehonoreerd. Consortia van wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties starten binnenkort met gezamenlijk onderzoek waarbij fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek met behulp van innovatieve en baanbrekende technologieën centraal staan. Voor het onderzoek is ruim 16 miljoen euro beschikbaar.

De acht projecten bestrijken uiteenlopende thema’s, zoals: het verbeteren van de smaak en voedingswaarde van plantaardige eiwitten, het genoom herprogrammeren met CRISPR-Cas zonder genetische aanpassingen, grote infrastructurele staalconstructies langer en veiliger kunnen gebruiken en medicatieveiligheid verbeteren voor patiënten met meerdere chronische aandoeningen. De projecten ontvangen samen 11 miljoen euro subsidie. Private en maatschappelijke partners dragen nog eens ruim 5 miljoen euro bij aan cofinanciering.

Sleuteltechnologieën maken baanbrekende innovaties voor proces-, product- en/of diensten mogelijk en zijn daarbij relevant voor zowel wetenschap als maatschappij en markt. De technologieën kenmerken zich door hun brede toepasbaarheid en bereik. Daarnaast zijn sleuteltechnologieën essentieel in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en/of maken een grote bijdrage aan de economie van nieuwe bedrijven en markten, vergroten de concurrentie en versterken de arbeidsmarkt.

Lees meer op de NWO site

KIA Sleuteltechnologieën Nieuws