Electronica Automotive KIA Sleuteltechnologieën Nieuws Mobiliteit Duurzaamheid

Kansen voor Nederland bij de energietransitie

Batterijen zijn een sleuteltechnolo­gie voor de energietransitie. Ze vormen een belangrijk middel voor verduurzaming van de mobiliteitssector en kunnen zorgen voor stabilisatie van het elektriciteitsnet. Europa investeert gigantisch in batterijproduc­tie met ruim 6 miljard in ‘Important Projects of Common European Interest’.

Ook voor Nederland zijn er kansen. Nu al zijn 250 partijen actief als ontwikkelaars en gebruikers van nieuwe batterijen. Deze partijen hebben een potentieel verdienvermogen van ruim 2,5 miljard euro in 2030. De nieuwe Actieagenda Batterijsystemen laat zien waar deze kansen liggen: nieuwe materiaalinnovaties, elektrisch zwaar transport en recycling.

Daarom is de Actieagenda Batterijsystemen opgesteld door een expertgroep afkomstig uit het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Holland High Tech heeft hier aan meegewerkt. De Actieagenda wordt ondersteund door Rijksoverheid en de topsectoren.

HHT managementsamenvatting actieagenda batterijsystemen

Download managementsamenvatting

Download volledige actieagenda

Download actieagenda in printversie

Electronica Automotive KIA Sleuteltechnologieën Nieuws Mobiliteit Duurzaamheid