Nieuws Veiligheid

Twee onderzoeksconsortia krijgen opgeteld bijna 2 miljoen euro om onderzoek te doen naar de impact van quantumtechnologie op onze samenleving. Wat zijn de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten. De financiering komt uit het programma 'De maatschappelijke impact van quantumtechnologie' van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Bron: NWO

De beide gehonoreerde projecten richten zich op quantumcomputers. Dit zijn intelligente en krachtige computers die informatie op een nieuwe manier verwerken en zo grote en belangrijke doorbraken kunnen forceren. Het is van belang om vroegtijdig na te denken over de impact hiervan op de maatschappij. Met het NWA-programma 'Maatschappelijke impact van quantumtechnologie' stimuleert NWO daarom onderzoek naar de invloeden die deze technologie op onze samenleving zullen hebben. Deze call wordt medegefinancierd door het ministerie van Defensie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Hoogwaardige beveiligingsoplossingen voor quantumcomputers

Quantumcomputers bieden kansen, maar kunnen ook een bedreiging vormen wanneer kwaadwillende partijen ze gebruiken om cruciale informatiesystemen aan te vallen, zoals gezondheidszorg, energievoorziening of defensie. In het consortium FIQCS slaan o.a. de Technische Universiteit Eindhoven, TNO,  CEN-CENELEC, PhotonDelta en Quantum Delta NL samen met een aantal internationale samenwerkingspartners en acht bedrijven de handen ineen. Zij gaan hoogwaardige beveiligingsoplossingen ontwikkelen die breed geaccepteerd en vertrouwd worden door onze samenleving. 

Quantumveilige cryptografie

Quantumcomputers zullen naar verwachting in de komende twee decennia opgeschaald worden, wat een enorme praktische maatschappelijke impact zal hebben op de cyberveiligheid van financiële instellingen en overheden. Het is vanwege het grote risico nodig om een transitie voor te bereiden naar encryptie die bestand is tegen aanvallen door quantumcomputers. Het consortium QISS is een samenwerking van o.a. de Universiteit van Amsterdam, Fontys Hogescholen, Rathenau Institute, Raad voor het Openbaar Bestuur, Universiteit Leiden, de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Justitie en Veiligheid (J&V), Infrastructuur en Waterstaat (I&W),  ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, De Nederlandsche Bank, ABN AMRO, Quantum Delta NL en een aantal internationale samenwerkingspartners. Zij gaan de impact van deze transitie onderzoeken en dragen daarmee bij aan een Nederlands ecosysteem voor quantumveilige cryptografie. Ook gaan ze het grote publiek informeren en verantwoord innovatiebeleid en regelgeving ontwikkelen.

Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

NWO voert de NWA uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) . Het doel van de NWA is om met kennis een positieve, structurele bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke impact te zorgen. Hieraan wordt onder andere invulling gegeven via thematische programmering in samenwerking met overheden. Het doel van de thematische NWA-programma’s is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen. Al het onderzoek is interdisciplinair opgezet en betrekt zowel de gehele breedte van de kennisketen als relevante maatschappelijke partners.

Nieuws Veiligheid