KIA Sleuteltechnologieën Nieuws PPS financiering Duurzaamheid Klimaat

De KIC-call Circulaire economie is nu open voor het indienen van voorstellen. Onderzoekers, bedrijven en organisaties geïnteresseerd in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie met als focus vertrouwen, gedrag en acceptatie kunnen een vooraanmelding indienen voor 14 februari 2023.

Ga naar de call

Doel van de call

Het doel van deze call for proposals is om interdisciplinair onderzoek te stimuleren dat bijdraagt aan het versnellen en het maatschappelijk inbedden van de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Om dat te kunnen realiseren zijn technologische ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van circulaire productie- en consumptieprocessen nodig, evenals een beter begrip van mogelijke nieuwe manieren van samenwerken, consumeren en zaken doen. Deze call is onderdeel van de Integrale Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Energietransitie en Duurzaamheid en tot stand gekomen vanuit de deel-KIA Circulaire Economie (KIA CE).

Budget

Het subsidieplafond voor deze call for proposals bedraagt in totaal €5.000.000. Binnen deze call for proposals worden naar verwachting maximaal vijf aanvragen toegewezen.

Matchmaking

Op 21 november 2022 organiseert NWO samen met de KIA CE van 13:00 tot 17:30 uur een live matchmakingbijeenkomst voor deze call’. Onderzoekers worden in de gelegenheid gesteld om hun ideeën te delen met een publiek van onderzoekers, potentiele co-financiers en publiek/private samenwerkingspartners die zich mogelijk bij initiatieven willen aansluiten.

Timing

KIA Sleuteltechnologieën Nieuws PPS financiering Duurzaamheid Klimaat