Nieuws Duurzaamheid Klimaat

De adviescommissie Electrochemical Conversion & Materials (ECCM), adviseert de Nederlandse overheid hoe de transitie te maken naar een CO2-neutrale industrie op basis van opwekking, opslag en conversie van duurzame energie/elektriciteit. Tijdens de ECCM-conferentie op 24 juni 2022, delen internationale sprekers de laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. 

Naast de keynote-lezingen, worden er acht parallelle lezingen gegeven door nationale experts binnen de volgende thema's (gerelateerd aan de vier actielijnen uit de ECCM National Agenda):

  • Grote pilots en demo's voor groene waterstof
  • Nieuwe generatie elektro-conversie
  • Rol van de hightech maakindustrie
  • Ontwikkeling van Human Capital

Wie kan indienen?

Ervaren sprekers en senior experts van kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen, TO2's, onderzoeksinstituten), bedrijfsleven, overheid en NGO's.

Wil je bijdragen? Je kunt je abstract van 100 woorden inzenden tot donderdag 31 maart.

Meer info inzenden Abstract

Nieuws Duurzaamheid Klimaat