Calls Nieuws Mobiliteit Duurzaamheid

Transformatie in mobiliteit is nodig om de onzekerheden van huidige en toekomstige innovaties het hoofd te bieden. De call ‘Mobiliteit in een Duurzame Toekomst (KIC)’ is gericht op het ontwikkelen van innovatieve ontwerpen van persoonlijke mobiliteitssystemen in een toekomstig duurzaam Nederland. Nieuwe concepten voor vervoer en openbare ruimtes vragen om out-of-the-box denken en een trans-en interdisciplinaire samenwerking.

Doel van de call

Omgaan met de onzekerheden van huidige en toekomstige innovaties vereist nieuwe narratieven en benaderingen, evenals de ontwikkeling en acceptatie van reflexiviteit. Dit vraagt om een breder perspectief op mobiliteit dan alleen als middel voor doelgericht persoonsvervoer. Het gaat bij deze call niet om het voortbouwen op hedendaagse technologieën en trends, maar om het creëren van nieuwe narratieven en benaderingen, en het aansporen van out-of-the-box innovatie.

Het doel van deze call is het ontwikkelen van een nieuw samenhangend geheel van ideeën, opvattingen en begrippen (narratieven) over mobiliteit. Hoe ziet mobiliteit er in die toekomst uit? Hoe zorgen we dat die mobiliteit inclusief en toegankelijk is? Welke technologische innovaties zijn hiervoor nodig? Om dit te realiseren zijn nieuwe, (ver)brede denkkaders nodig.

Call for proposals

Nieuwe visies op mobiliteit dienen ook te worden ondersteund door technologische mogelijkheden en innovaties. Wat zijn de fundamentele grenzen en wat kan mogelijk via technologische innovaties worden opgelost? Het is daarom belangrijk dat onderzoeksconsortia niet alleen een geïntegreerde, interdisciplinaire aanpak, maar ook een transdisciplinaire aanpak als uitgangspunt kiezen. Het is de bedoeling dat door het samenspel van sociaal-economische en technologische aspecten diverse stakeholders actief worden betrokken. Om binnen deze call een aanvraag in te kunnen dienen, wordt er verwacht dat de publiek-private consortia breed van samenstelling, divers en innovatief zijn.

Key-aspecten van deze call zijn outside-the-box-denken, unusual suspects, het ontwikkelen van nieuwe narratieven, flexibiliteit en het aannemen van een reflexieve houding en trandisciplinaire samenwerking. Onderzoeksprojecten kunnen de volgende vraagstellingen bevatten:

  • Toekomst van mobiliteit: wat zijn de mogelijkheden van nieuwe technologieën voor het toekomstige ontwerp van mobiliteits- en vervoersinfrastructuren?
  • Inclusieve en toegankelijke duurzame mobiliteit: hoe kan een duurzaam mobiliteitsysteem beschikbaar zijn voor, en ten goede komen aan, zoveel mogelijk mensen?
  • Duurzame mobiliteit en gedrag: hoe kan de houding van mensen ten opzichte van mobiliteit duurzamer worden?
  • Leefomgeving en infrastructuur: Hoe kan de inrichting van onze vervoerssystemen de luchtkwaliteit, veiligheid en algemene leefbaarheid verbeteren, privacy behouden, geluidsoverlast uitroeien en de natuur in de leefomgeving versterken?

Trans- en interdisciplinaire samenwerking

Het uitgangspunt voor onderzoeksconsortia is niet alleen een geïntegreerde, interdisciplinaire, maar ook een transdisciplinaire benadering. Daarmee wordt bedoeld dat de wetenschappelijke kennis van diverse academische disciplines gecombineerd wordt met praktische kennis en expertise van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zo stimuleer je de ontwikkeling van een reflexieve houding, nieuwe benaderingen en innovatieve oplossingen.

Onderzoekers uit alfa-, bèta- en gammadisciplines, evenals onderzoekers aan hogescholen, worden uitgenodigd om samen te werken met het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties om een gezamenlijk projectvoorstel voor deze call in te dienen. Om dit mogelijk te maken zal NWO na publicatie van de call een matchmakingsbijeenkomst organiseren.

Matchmaking

Op 09 februari 2023 zal NWO een matchmaking evenement op locatie organiseren voor de KIC-call Mobiliteit in een Duurzame Toekomst. Binnen een gevarieerd programma van interactieve sessies kunnen deelnemers spreken over inter- en transdisciplinaire samenwerking en onderzoeksinteresses met elkaar uitwisselen. Er zal ook beknopt informatie worden gegeven over de achtergrond en inhoud van de call for proposals.

Belangrijke data

  • Sluitingsdatum vooraanmelding: 28 maart 2023 14:00 uur
  • Sluitingsdatum volledige aanvraag: 3 oktober 2023 14:00 uur

KIC zoekt technologische en economische kansen

Het onderzoeksprogramma Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig. Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van de Rijksoverheid. NWO brengt bedrijven en kennisinstellingen samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen.

Meer informatie

Calls Nieuws Mobiliteit Duurzaamheid