Nieuws PPS financiering Duurzaamheid Klimaat

Deze regeling via Regieorgaan SIA stimuleert het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied van circulaire economie tussen het mkb en/of praktijkpartners en hogescholen, universiteiten, of andere kennisinstellingen. De samenwerkingsverbanden doen verkennend praktijkgericht onderzoek naar (innovatie rondom) circulaire economie. De ronde sluit op 14 maart 2023. 

Naar de call

De regeling sluit aan bij de Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Economie, een onderdeel van de KIA Energietransitie & duurzaamheid. De KIA Circulaire Economie kent 3 meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s:

  1. Ontwerp voor circulariteit
  2. Circulaire grondstoffen en processen
  3. Vertrouwen, gedrag en acceptatie

De aanvragen moeten ook aansluiten bij de transitieagenda’s van het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050. Dit programma zet in op een volledig circulaire economie waarbij het gebruik van primaire grondstoffen wordt teruggedrongen door producten efficiënter te ontwerpen en materialen zo veel mogelijk te benutten en hergebruiken.

De volgende 5 sectoren/ketens hebben prioriteit en zijn uitgewerkt in 5 transitieagenda’s:

  • Biomassa en voedsel
  • Kunststoffen
  • Maakindustrie
  • Bouw
  • Consumptiegoederen
Nieuws PPS financiering Duurzaamheid Klimaat