Ruimtevaart Automotive Luchtvaart KIA Veiligheid Nieuws Veiligheid

Samen met verschillende partners is TNO erin geslaagd tijdens een veldproef een optische lasercommunicatieverbinding over 10 km tot stand te brengen tussen de KNMI-testlocatie bij Lopik en de Gerbrandytoren in IJsselstein. Deze vorm van data is op termijn sneller, goedkoper en veiliger dan de huidige manier.

Lees meer (bron TNO)

De nieuwe telecommunicatietechniek die gebruikmaakt van laser voor het versturen van informatie van een grondstation naar een satelliet op 39.000 kilometer hoogte en weer terug, kan veel meer data versturen dan de huidige systemen. Ook is het door de golflengte technisch vrijwel onmogelijk om informatie af te tappen.

Er is nu succesvol een verbinding met deze techniek tot stand gebracht tussen de KNMI-testlocatie bij Lopik en de Gerbrandytoren in IJsselstein. De volgende stap is hetzelfde voor elkaar krijgen over een afstand van tienduizenden kilometers.

Podcast BNR met Niel Truyens, business director satellietcommunicatie bij TNO Space

Lasersatellietcommunicatie

Bij laser-satellietcommunicatie wordt gebruik gemaakt van satellieten die informatie verzenden naar de aarde in de vorm van onzichtbare lichtsignalen. Hierdoor is veel snellere, goedkopere en veiligere gegevensoverdracht mogelijk dan via de radiofrequenties die nu wereldwijd worden gebruikt voor communicatie. Voor het eerst is er in realistische omstandigheden een stabiele optische datalink tot stand gebracht die compatibel is met bestaande radiofrequentie infrastructuur. Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van commerciële optische grondstations en de verdere verbetering van veilige en snellere breedbandverbindingen in Nederland en Europa.

Deze technologie is op veel verschillende manieren toepasbaar. In de praktijk kan die worden ingezet voor veiliger internetbankieren, zelfrijdende auto's, snel en goed internet in vliegtuigen en op offshore platforms, maar bijvoorbeeld ook voor consumenten, overheden en bedrijven in landelijke dunbevolkte gebieden. Daarnaast is de technologie interessant voor defensiedoeleinden omdat het veiligere communicatie mogelijk maakt voor militairen tijdens missies.

Volgende stappen

Door deze geslaagde demonstratie kan de volgende stap worden gezet naar een demonstratiemodel dat communiceert met een satelliet in de ruimte, onder leiding van Airbus Defence & Space Netherlands. Naar verwachting zal dit in 2023/2024 gebeuren. In de daaropvolgende jaren zal een consortium van Nederlandse en Europese bedrijven, onder leiding van Airbus Defence & Space Netherlands, de technologie naar de markt brengen, wat de economische groei in Nederland en Europa kan stimuleren. Dit zal snellere, goedkopere en veiligere gegevensoverdracht mogelijk maken dan ooit tevoren.

Ontwikkeling van optische systemen voor de ruimtevaart

TOmCAT is uitgevoerd met steun uit het ESA ARTES ScyLight programma en gefinancierd door NSO (Netherlands Space Office). TOmCAT is ontwikkeld in samenwerking met: TNO, Airbus Defence and Space Netherlands, Demcon (NL), VDL ETG (NL), Celestia STS (NL), MPB Communications (CAN), Cellnex (NL), KNMI (NL), AAC Hyperion (NL), Hittech Multin (NL), Eutelsat (FR), Airbus DS SAS (FR) en SES (LU). 

Ruimtevaart Automotive Luchtvaart KIA Veiligheid Nieuws Veiligheid