Veiligheidstechnologie Nanotechnologie Fotonica KIA Sleuteltechnologieën Nieuws PPS financiering Duurzaamheid Klimaat

Onderzoekers van universiteiten en hogescholen, TO2-instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties die in consortia willen werken aan technologische innovatie met maatschappelijke impact kunnen NU weer voorstellen indienen bij Perspectief. De nieuwe ronde van dit financieringsinstrument van NWO is open. Deadline voor intentieverklaringen is 11 oktober 2022. 

Innovatie die economische en maatschappelijke impact vraagt vaak een grootschalige aanpak. Voor het ontwikkelen van nieuwe technologie is het nodig nieuwe onderzoekslijnen op te zetten, oude netwerken te overstijgen en een innige samenwerking te creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Perspectief richt zich op het stimuleren van die samenwerking om zo innovatieknelpunten op te lossen. 

Perspectief

Perspectief is een NWO-programma, gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarin onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en het creëren van economische kansen voor Nederland. De onderzoeken richten zich op de grote maatschappelijke uitdagingen en de sleuteltechnologieën.

Het subsidieplafond voor deze Call bedraagt in totaal € 25.545.940. Per onderzoeksproject is er tussen de 1,5 en 4,0 miljoen euro beschikbaar. Gehonoreerde projecten gaan in brede consortia maximaal zes jaar lang aan de slag. In de vorige Perspectief-ronde werden zeven projecten gehonoreerd.

Timing

  • Indiening van intentieverklaring: dinsdag 11 oktober 2022
  • Indiening van vooraanmelding: dinsdag 15 november 2022
  • Indiening van voorstel: dinsdag 16 mei 2023

Lees meer en meld aan

Veiligheidstechnologie Nanotechnologie Fotonica KIA Sleuteltechnologieën Nieuws PPS financiering Duurzaamheid Klimaat