Nieuws PPS financiering Mobiliteit Veiligheid Gezondheid Duurzaamheid Klimaat

De wereld heeft innovaties nodig. Innovaties voor oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Als bedrijf draag je daar aan bij. In een partnerschap verdubbelt NWO het budget dat door jouw bedrijf wordt ingelegd. Benieuwd naar de mogelijkheden? Het start met een kennismaking.

Ik wil kennismaken

NWO uitdagen

Publieke en private organisaties kunnen met NWO een partnerschap aangaan waarin ze de wetenschap uitdagen. Doel is om innovatieve ideeën en antwoorden op een kennis- en/of ontwikkelvraag te vinden. Het instrument Vraag voor Partners stimuleert deze innovatieve partnerschappen. Een samenwerking met NWO maakt projecten mogelijk op het grensvlak van wetenschap en toepassing van onderzoeksresultaten. De partnerschappen dragen bij aan innovatie en maatschappelijke en economische impact.

De onderwerpen en vragen die in aanmerking komen voor een partnerschap met NWO sluiten aan bij de Kennis en Innovatieagenda’s uit het Missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid van de rijksoverheid. Organisaties kunnen een KIC-partnerschapsinitiatief aanmelden uiterlijk 30 september.

Lees meer

Nieuws PPS financiering Mobiliteit Veiligheid Gezondheid Duurzaamheid Klimaat