Internationaal Nieuws Duurzaamheid Klimaat

Topsector HTSM is door minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) uitgenodigd voor het rondetafelgesprek 'Foreign Trade & Development Cooperation in the Digital Age'. Daarin werd ook gesproken over de verbinding tussen handel en hulp, specifiek in landen met opkomende economieën.

Naast de hoofdlijnen uit het coalitieakkoord en actuele ontwikkelingen liet de minister zich inspireren door ondernemers, het maatschappelijk middenveld, denktanks, onderzoekers en ondernemers.

Tijdens de bijeenkomst werd verkend waar en hoe de inspanningen van de private sector en digitale ontwikkelingssamenwerking elkaar raken. Holland High Tech bood de minister daarbij de twee landenplannen Duitsland en Frankrijk aan over de aanpak in die landen. Deze aanpak dient als inspiratie voor het beleid van opkomende economieën.

Internationaal Nieuws Duurzaamheid Klimaat