Veiligheidstechnologie Geavanceerde meetapparatuur KIA Veiligheid Nieuws Veiligheid

Technologie essentieel bij criminaliteitsbestrijding

Om ondermijnende criminaliteit een stap voor te blijven is onderzoek nodig gericht op (nieuwe) technologieën zoals biometrie, sensoren, slimme materialen en beeld-, spraak- en datatechnologie. Deze innovatie en kennisontwikkeling kan het verschil maken als het gaat om dataverzameling en analyse bij ondermijnende criminaliteit. De bestrijding en preventie van ondermijnende criminaliteit wordt effectiever als wij als wetenschap, overheid, bedrijfsleven en burgers intensiever en gerichter samenwerken en zo gezamenlijk innovatieve interventiemodellen ontwikkelen.

Integrale aanpak in onderzoek naar ondermijnende criminaliteit

De KIC-call Ondermijnende Criminaliteit, gelanceerd door NWO, is een belangrijke stap in de missie integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit van de Kennis-en-Innovatieagenda Veiligheid.

Interdisciplinaire publiek-private consortia op het gebied van ondermijnende criminaliteit worden uitgenodigd om financiering aan te vragen om samen te werken in onderzoek. De toekomstige publiek-private consortia gaan nieuwe kennis ontwikkelen over ondermijnende criminele fenomenen, systemen, netwerken en modus operandi. Specifiek onderzoek is nodig naar de grondslagen, drijfveren, mechanismen en structuren. Deze kennis moet leiden tot de ontwikkeling van nieuwe handelingsperspectieven, interventiemogelijkheden, (technologische) instrumenten en werkwijzen.

  • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen: 21 april 2022.
  • De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 6 oktober 2022.
  • Binnen deze call for proposals is in totaal 6 miljoen euro beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek door interdisciplinaire consortia van kennisinstellingen en bedrijfsleven, gericht op innovatie in interventie en preventie bij ondermijnende criminaliteit.
  • Overheidsinstanties kunnen ook participeren. 

Voor meer informatie over deze call kun je contact opnemen via KIC-Security2021@NWO.nl of telefonisch met Frans van der Wel (+31 30 600 12 86 of +31 6 83 30 26 71).  

Meer informatie (richtlijnen, budget, deadlines)

KIA Veiligheid

Holland High Tech (TKI HTSM) coördineert de uitvoering van de Kennis-en-Innovatieagenda (KIA) Veiligheid. Het kernteam KIA Veiligheid ziet toe op inhoudelijke uitvoering.

Kennis- en Innovatieconvenant (KIC)

De samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen die vragen om meer kennis en baanbrekende innovaties. Het NWO-onderzoeksprogramma KIC staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Kennisinstellingen, bedrijven en publieke partijen investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Op deze manier stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig. Dit is vastgesteld in het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missie gedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de Rijksoverheid. NWO brengt kennisinstellingen en bedrijven samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen. Lees meer  

Veiligheidstechnologie Geavanceerde meetapparatuur KIA Veiligheid Nieuws Veiligheid