Smart Industry Halfgeleidermachines High Tech Materialen Nieuws

Zeven consortia met topwetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten krijgen in totaal 142,7 miljoen euro om de komende jaren wetenschappelijk onderzoek te doen in het kader van het programma Zwaartekracht. Minister Dijkgraaf (OCW) stelt deze financiering beschikbaar voor wetenschappelijke consortia die op hun gebied in de wereldtop kunnen meedoen met baanbrekend onderzoek. 

Minister Robbert Dijkgraaf (OCW): “Voor het doen van onderzoek van internationaal topniveau zijn rust en ruimte essentieel. Met deze forse impuls bieden we langetermijnperspectief en adequate financiering aan samenwerkende excellente onderzoeksgroepen. Onderzoekers van deze wetenschappelijke consortia, die op hun gebied tot de wereldtop behoren, kunnen met Zwaartekracht werken aan baanbrekend onderzoek."

Onderzoek van internationaal topniveau

Met het Zwaartekracht-programma kunnen onderzoekers gedurende tien jaar universitair toponderzoek doen en multidisciplinair samenwerken. Een van de pijlers van het programma is dat over disciplines en universiteiten heen wordt samengewerkt. De wetenschappers zetten gezamenlijk, in consortia, excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op. Doel van Zwaartekracht is het bevorderen van zwaartepuntvorming van internationaal topniveau.

De onderzoeken waar Holland High Tech bij betrokken is, zijn:

Duurzame kunstige stoffen
Hoofdaanvrager: Technische Universiteit Eindhoven. Bedrag: € 15,6 miljoen

Plastics oftewel kunststoffen zijn niet meer uit onze wereld weg te denken. Zonder kunststoffen hadden we nooit de hedendaagse levensverwachting en welvaart kunnen bereiken. Traditionele kunststoffen kunnen echter vaak slechts één statische functie uitoefenen. Tevens is de hoeveelheid plastic afval enorm. We staan nu op een keerpunt.

Doelstelling: een nieuwe generatie intelligente, dynamische kunststoffen die door wisselwerking met de omgeving exceptioneel beter presterend, makkelijk afbreekbaar en herbruikbaar zijn. 

Materialen voor het kwantumtijdperk
Hoofdaanvrager: Universiteit Utrecht. Bedrag: € 21,5 miljoen

Silicium transistoren vormen de basis van onze informatiemaatschappij en hebben enorm bijgedragen aan onze welvaart. Er is echter een sterk toenemende vraag naar krachtigere vormen van berekening en informatieverwerking.

Doelstelling: nieuwe materialen met stabiele kwantum toestanden. De bestaande manieren van informatieverwerking worden hiermee veel krachtiger en tegelijk energie-efficiënter. Bovendien kunnen stabiele kwantumtoestanden de basis vormen voor zeer krachtige nieuwe methodes van kwantumrekenen en kwantum- informatieverwerking. 

De 7 onderzoeksprojecten

 

Smart Industry Halfgeleidermachines High Tech Materialen Nieuws