Human Capital Nieuws PPS financiering Duurzaamheid Klimaat

367 miljoen euro extra per jaar

Het aantal verwachte nieuwe mbo-studenten daalt de komende jaren, terwijl het tekort aan vakmensen steeds groter wordt. Op 13 oktober jongstleden presenteerde minister Robbert Dijkgraaf de inzet van het kabinet voor het mbo. Samen met studenten, scholen, gemeenten en bedrijfsleven wordt medio november hiervoor een mbo-werkagenda voor 2022 – 2027 ondertekend. Er wordt maar liefst 4,4 miljard euro geïnvesteerd tot en met 2027.

Het mbo met haar 500.000 studenten speelt een sleutelrol wat betreft de grote opgaven van morgen. De kwaliteit van opleiden is goed en de vraag naar vakmensen is en blijft de komende jaren heel groot. Zeker gezien de grote maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat, zoals de energietransitie, de woningmarkt en de zorg.

Minister Robbert Dijkgraaf: “Het mbo is een prachtige vorm van onderwijs, door de hechte combinatie van onderwijs en bedrijfsleven uniek in de wereld. Het zijn de studenten van nu die de oplossingen bedenken voor de uitdagingen van morgen. Zij verdienen onze volle steun. Daarom ook deze ambities en extra geld voor het mbo, om het nóg beter te maken. Daarbij zijn goede docenten, leidinggevenden, instructeurs, ondersteuners cruciaal. We moeten er dus ook voor zorgen dat werken in het mbo aantrekkelijk is en blijft.”

Om nu én in de toekomst te voldoen aan de enorme vraag naar in het mbo opgeleide vakmensen, moet er iets gebeuren. Het kabinetsplan voor het mbo komt dan ook op een belangrijk moment. Met de enorme arbeidstekorten die er zijn en de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan (denk aan de energietransitie, digitalisering en de woningmarkt) zijn goed opgeleide vakmensen meer dan ooit nodig. Daarnaast wordt het leven lang ontwikkelen nog belangrijker als we kijken naar de steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Het mbo kan een belangrijke rol spelen in het om- en bijscholen van volwassenen zodat die aan de slag kunnen in diverse tekortsectoren zoals ICT, Techniek en in de Zorg. Het kabinet trekt maar liefst 367 miljoen euro extra uit per jaar voor het mbo.

Voor de minister staan in deze werkagenda drie prioriteiten centraal:

  • het bevorderen van kansengelijkheid voor mbo-studenten,
  • het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, inclusief stages
  • het verbeteren van onderwijskwaliteit, onderzoek en innovatie.

Lees meer

Human Capital Nieuws PPS financiering Duurzaamheid Klimaat