Smart Industry Fotonica Electronica Human Capital Internationaal Nieuws PPS financiering

Nederland is na 3 jaar teruggekeerd in de top 3 van de jaarlijkse, toonaangevende Digital Economy and Society Index (DESI) van de EU. Bedrijven en het kabinet investeren, via bijvoorbeeld het Nationaal Groeifonds, extra in de digitalisering van de (maak)industrie, in onderzoek en het toepassen van technologieën als kunstmatige intelligentie (AI), micro-elektronica zoals fotonica en chips, quantum en cloudtoepassingen. Het Nederlandse vast en mobiel internet blijft daarnaast van wereldniveau. Op de ranglijst staat Nederland 3e achter de nieuwe koploper Finland en Denemarken.

De DESI rangschikt Europese landen als het gaat om de kwaliteit van de digitale infrastructuur, de mate en wijze waarop het bedrijfsleven digitaal onderneemt, gebruik van digitale toepassingen door en vaardigheden van de inwoners en de digitale dienstverlening door de overheid zelf. De Nederlandse digitale infrastructuur via vaste en mobiele netwerken blijft de tweede plaats in de EU innemen.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): "Digitalisering is samen met verduurzaming 1 van de 2 grote veranderingen van deze tijd. Hierin privaat en publiek investeren is nodig voor het stimuleren van innovatie – en daarmee banen en inkomsten - en het verminderen van afhankelijkheid van (half)producten van buiten de EU. Goed om te zien dat onze gezamenlijke inspanningen de Nederlandse positie al hebben verbeterd. Maar deze uitdagingen blijven vragen om een actieve inzet van bedrijven en overheid: als het gaat om scholing, cyberveiligheid, digitale infrastructuur en een beter werkende digitale markt.”

Bedrijfsleven maakt meer gebruik van technologie

Nederlandse ondernemers maken de laatste jaren steeds meer gebruik van digitale technologieën in hun (productie)processen en benutten in toenemende mate de kansen van online verkoop. Inmiddels komt in het Nederlandse mkb gemiddeld 15% van de totale omzet uit online activiteiten. Met gebruik van sociale media, cloudtoepassingen en het benutten van data loopt het bedrijfsleven ten opzichte van de EU zelfs voorop. Daardoor stijgt Nederland naar positie nummer vier in de EU. De Europese Commissie constateert in haar rapport dat (extra) Nederlandse investeringen in bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI), quantum en micro-elektronica cruciaal zijn voor het behoud van de Nederlandse economische positie en om daarmee de totale groei van Europa te versterken.

Ten opzichte van andere EU-landen blijven Nederlanders ver bovengemiddeld digitaal vaardig. Datzelfde geldt voor het aanbod en de kwaliteit van de digitale overheidsdiensten. Het aantal beschikbare ICT-specialisten blijft gestaag groeien, maar voldoet nog niet aan de marktvraag. Als het gaat om het aantal afgestudeerden in een ICT-richting, scoort Nederland iets beneden gemiddeld in de EU.

Lees hier het volledige bericht

Smart Industry Fotonica Electronica Human Capital Internationaal Nieuws PPS financiering